มาร์ชโสนบาน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
"เพลงมาร์ชโสนบาน"
ดอกโสนนั้นยามบานซิบานสะพรั่ง
ถิ่นมนต์ขลังฝังใจฝากรักเหลืองน้ำเงิน
การศึกษาสรรค์ประสบครบถ้วนล้วนเพลิน
ชีวิตเจริญน้องพี่ร่วมเชิญใฝ่หา
บางกะปิ บป หลอมหล่อกายใจ
เทิดเกียรติวินัยน้ำใจนักกีฬา
พร้อมเพรียงเรียนเล่น สูงเด่นด้วยการศึกษา
รักพัฒนาชุบชีวิตพาก้าวไกล
ดอกโสนนั้นยามบานซิบานสะพรั่ง
ก่อเกิดหวังขวัญพลังทั้งศิวิไล
สื่อสักขี สามัคคีและมีน้ำใจ
พร้อมเพรียงเกรียงไกรรักเรามั่นในศักดิ์ศรี
กายใจมอบบูชา
ชาติ ศาสนา ทูนเทิดราชา และราชินี
พระคุณครูยิ่งสอนสิ่งล้วนเป็นเกียรติศรี
พระคุณความดีชุบชีวิตพลีเพื่อไทย

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก