มีเดียวิกิ:Gadgets-definition

จาก วิกิซอร์ซ

appearance

  • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js

browsing-gadgets

  • Navigation_popups|popups.js|navpop.css
  • imagelinks[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|imagelinks.js

editing-gadgets

  • wikEd|wikEd.js

categories

  • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js

interface-gadgets

  • exlinks|exlinks.js
  • edittop|edittop.js
  • Blackskin|Blackskin.css
  • Yellowskin|Yellowskin.css

library-gadgets

  • modernskin-thunks|modernskin-thunks.js