ลักษณอาญาจีนสมัยเก่า/รูปที่ 3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รูปที่ ๓
การเฆี่ยนนักโทษ

นักโทษต้องนอนคว่ำ มีคนยึดคนเดียวบ้าง สองคนบ้าง ผู้คุมอิกคนยืนโบยที่หลัง หรือก้น หรือฝ่าเท้าของนักโทษด้วยไม้อันมีปลายกว้างสัก ๔ นิ้ว โคนไม้ที่ถือกลมเกลี้ยง ทำด้วยไม้ไผ่ ไม้โบยนี้เรียกตามภาษาจีนว่า "ปันซี"

เมื่อเจ้าเมืองซึ่งมีเกียรติยศสูงเดิรไปไหน ก็มีผู้ถือไม้ชนิดนี้ตามไปด้วยบ้าง ถ้าเจ้าเมืองพยักหน้าให้โบยใคร ก็โบยได้ณที่นั้น

ผู้ซึ่งถูกโบยแล้ว ต้องเข้ามาคำนับเจ้าเมือง กล่าวคำขอบคุณที่ท่านได้ช่วยสั่งสอนดัดสันดานให้ตามธรรมเนียม