ลักษณอาญาจีนสมัยเก่า/รูปที่ 9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รูปที่ ๙
บีบนิ้ว

วิธีใช้ไม้อันน้อย ๆ ร้อยเชือกเรียงกัน เมื่อใส่นิ้วในหว่างไม้แล้ว ก็ชักเชือกรูดให้ไม้ขนาบนิ้วโดยแรง

การอันนี้มักใช้ทำโทษหญิงซึ่งซุกซนหรือทำผิด ด้วยว่าจีนเปนผู้ถือธรรมเนียมจัด ไม่ประพฤติเหตุซึ่งเปนอสัตย์ เช่น ล่วงละเมิดประเวณี เปนต้น

ถ้าเกิดเหตุขึ้น ก็มักถือเอาผู้ประพฤติผิดเปนคนชั่วช้ามากกว่าชาติอื่นซึ่งไม่นำพาในการผิดเหมือนเช่นฝรั่งเปนผู้ชายก็ยังคงอยู่เปนเยนเตลิแมน แต่เราเคยอ่านพงษาวดารจีนมา ก็เห็นได้ว่า จีนชอบประพฤติเคร่งมัธยัสถ์แลสัตย์ซื่อกลัวความเสียหาย แต่ที่จริงก็ประพฤติเคร่งตามบุรพบุรุษแต่ก่อน ๆ โดยหามีความรู้ศึกดีชั่วเพียงพอไม่