ข้ามไปเนื้อหา

วิกิซอร์ซ:ข่าวสาร

เพิ่มหัวข้อ
จาก วิกิซอร์ซ
เซ็นเตอร์พ้อยท์
ข่าวสาร คือหน้าที่รวมข่าวสารจากมีเดียวิกิ และข่าวสารโดยผู้ใช้ในวิกิซอร์ซ คุณสามารถเขียนข่าวขึ้นใหม่ได้เองหรือแก้ไขข่าวก่อนหน้าได้

News is a newsletter page for the Thai Wikisource. You are welcome to write a new post or to edit an existing one.

ข่าวสารโดยชาววิกิซอร์ซภาษาไทย[แก้ไข]

ข่าวสารจากมีเดียวิกิและส่วนกลาง[แก้ไข]

Do you use Wikidata in Wikimedia sibling projects? Tell us about your experiences[แก้ไข]

Note: Apologies for cross-posting and sending in English.

Hello, the Wikidata for Wikimedia Projects team at Wikimedia Deutschland would like to hear about your experiences using Wikidata in the sibling projects. If you are interested in sharing your opinion and insights, please consider signing up for an interview with us in this Registration form.
Currently, we are only able to conduct interviews in English.

The front page of the form has more details about what the conversation will be like, including how we would compensate you for your time.

For more information, visit our project issue page where you can also share your experiences in written form, without an interview.
We look forward to speaking with you, Danny Benjafield (WMDE) (talk) 08:53, 5 January 2024 (UTC)

Reusing references: Can we look over your shoulder?[แก้ไข]

Apologies for writing in English.

The Technical Wishes team at Wikimedia Deutschland is planning to make reusing references easier. For our research, we are looking for wiki contributors willing to show us how they are interacting with references.

 • The format will be a 1-hour video call, where you would share your screen. More information here.
 • Interviews can be conducted in English, German or Dutch.
 • Compensation is available.
 • Sessions will be held in January and February.
 • Sign up here if you are interested.
 • Please note that we probably won’t be able to have sessions with everyone who is interested. Our UX researcher will try to create a good balance of wiki contributors, e.g. in terms of wiki experience, tech experience, editing preferences, gender, disability and more. If you’re a fit, she will reach out to you to schedule an appointment.

We’re looking forward to seeing you, Thereza Mengs (WMDE)

ลงคะแนนเสียงกฎบัตรกฎบัตรคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล[แก้ไข]

คุณสามารถค้นหาข้อความนี้แปลเป็นภาษาเพิ่มเติมได้ใน Meta-wiki โปรดช่วยแปลเป็นภาษาไทย

สวัสดีทุกคน,

ฉันติดต่อคุณวันนี้เพื่อประกาศว่าช่วงการลงคะแนนเสียงสำหรับกฎบัตร คณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล (U4C) เปิดให้บริการแล้ว สมาชิกชุมชนสามารถ ลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎบัตรผ่าน SecurePoll ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 กุมภาพันธ์ 2024 บรรดาผู้ที่แสดงความคิดเห็นของคุณในระหว่างการพัฒนา แนวทางการบังคับใช้ UCoC จะพบว่าคุ้นเคยกับกระบวนการนี้

กฎบัตรคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากลด้านจรรยาบรรณสากลฉบับปัจจุบัน อยู่ใน Meta-wiki พร้อมคำแปล

อ่านกฎบัตร ไปลงคะแนนเสียง และแบ่งปันบันทึกนี้กับผู้อื่นในชุมชนของคุณ ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าคณะกรรมการอาคาร U4C รอคอยการมีส่วนร่วมของคุณ

ในนามของทีมโครงการ UCoC

RamzyM (WMF) 01:09, 20 มกราคม 2567 (+07)ตอบกลับ

วันสุดท้ายของการลงคะแนนเสียงกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล[แก้ไข]

คุณสามารถค้นหาข้อความนี้แปลเป็นภาษาเพิ่มเติมได้ใน Meta-wiki โปรดช่วยแปลเป็นภาษาไทย

สวัสดีทุกคน,

ฉันติดต่อคุณวันนี้เพื่อเตือนคุณว่าระยะเวลาการลงคะแนนเสียงสำหรับกฎบัตร คณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล (U4C) จะปิดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ สมาชิกชุมชนสามารถ ลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎบัตรผ่าน SecurePoll ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 กุมภาพันธ์ สำหรับผู้ที่แสดงความคิดเห็นของคุณในระหว่างการพัฒนา แนวทางการบังคับใช้ UCoC จะพบว่าคุ้นเคยกระบวนการนี้

กฎบัตรคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากลด้านจรรยาบรรณสากลฉบับปัจจุบัน อยู่ใน Meta-wiki พร้อมคำแปล

อ่านกฎบัตร ไปลงคะแนนเสียง และแบ่งปันบันทึกนี้กับผู้อื่นในชุมชนของคุณ ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าคณะกรรมการอาคาร U4C รอคอยการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอแสดงความนับถือ,

RamzyM (WMF) 00:01, 1 กุมภาพันธ์ 2567 (+07)ตอบกลับ

Announcing the results of the UCoC Coordinating Committee Charter ratification vote[แก้ไข]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. โปรดช่วยแปลเป็นภาษาไทย

Dear all,

Thank you everyone for following the progress of the Universal Code of Conduct. I am writing to you today to announce the outcome of the ratification vote on the Universal Code of Conduct Coordinating Committee Charter. 1746 contributors voted in this ratification vote with 1249 voters supporting the Charter and 420 voters not. The ratification vote process allowed for voters to provide comments about the Charter.

A report of voting statistics and a summary of voter comments will be published on Meta-wiki in the coming weeks.

Please look forward to hearing about the next steps soon.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 01:24, 13 กุมภาพันธ์ 2567 (+07)ตอบกลับ

Report of the U4C Charter ratification and U4C Call for Candidates now available[แก้ไข]

คุณสามารถค้นหาข้อความนี้แปลเป็นภาษาเพิ่มเติมได้ในเมตาวิกิ โปรดช่วยแปลเป็นภาษาไทย

สวัสดีทุกท่าน,

วันนี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านพร้อมข้อมูลสำคัญสองชิ้น ประการแรก รายงานความคิดเห็นจากการให้สัตยาบันกฎบัตรของคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล (U4C) พร้อมให้บริการแล้ว ประการที่สอง เปิดรับสมัครผู้สมัคร U4C ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2024

Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) เป็นกลุ่มระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อให้การดำเนินงาน UCoC เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและสม่ำเสมอ สมาชิกชุมชนได้รับเชิญให้ส่งใบสมัครสำหรับ U4C สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความรับผิดชอบของ U4C โปรด ทบทวนกฎบัตร U4C

ตามกฎบัตร U4C มีที่นั่ง 16 ที่นั่ง โดยเป็นที่นั่งชุมชนขนาดใหญ่ 8 ที่นั่ง และที่นั่งระดับภูมิภาค 8 ที่นั่งเพื่อให้แน่ใจว่า U4C แสดงถึงความหลากหลายของขบวนการเคลื่อนไหว

อ่านเพิ่มเติมและส่งใบสมัครของคุณได้ที่ Meta-wiki

ในนามของทีมโครงการ UCoC

RamzyM (WMF) 23:25, 5 มีนาคม 2567 (+07)ตอบกลับ

Wikimedia Foundation Board of Trustees 2024 Selection[แก้ไข]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear all,

This year, the term of 4 (four) Community- and Affiliate-selected Trustees on the Wikimedia Foundation Board of Trustees will come to an end [1]. The Board invites the whole movement to participate in this year’s selection process and vote to fill those seats.

The Elections Committee will oversee this process with support from Foundation staff [2]. The Board Governance Committee created a Board Selection Working Group from Trustees who cannot be candidates in the 2024 community- and affiliate-selected trustee selection process composed of Dariusz Jemielniak, Nataliia Tymkiv, Esra'a Al Shafei, Kathy Collins, and Shani Evenstein Sigalov [3]. The group is tasked with providing Board oversight for the 2024 trustee selection process, and for keeping the Board informed. More details on the roles of the Elections Committee, Board, and staff are here [4].

Here are the key planned dates:

 • May 2024: Call for candidates and call for questions
 • June 2024: Affiliates vote to shortlist 12 candidates (no shortlisting if 15 or less candidates apply) [5]
 • June-August 2024: Campaign period
 • End of August / beginning of September 2024: Two-week community voting period
 • October–November 2024: Background check of selected candidates
 • Board's Meeting in December 2024: New trustees seated

Learn more about the 2024 selection process - including the detailed timeline, the candidacy process, the campaign rules, and the voter eligibility criteria - on this Meta-wiki page, and make your plan.

Election Volunteers

Another way to be involved with the 2024 selection process is to be an Election Volunteer. Election Volunteers are a bridge between the Elections Committee and their respective community. They help ensure their community is represented and mobilize them to vote. Learn more about the program and how to join on this Meta-wiki page.

Best regards,

Dariusz Jemielniak (Governance Committee Chair, Board Selection Working Group)

[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Results#Elected

[2] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Committee:Elections_Committee_Charter

[3] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Minutes:2023-08-15#Governance_Committee

[4] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections_committee/Roles

[5] Even though the ideal number is 12 candidates for 4 open seats, the shortlisting process will be triggered if there are more than 15 candidates because the 1-3 candidates that are removed might feel ostracized and it would be a lot of work for affiliates to carry out the shortlisting process to only eliminate 1-3 candidates from the candidate list.

MPossoupe_(WMF)02:57, 13 มีนาคม 2567 (+07)ตอบกลับ

วิกิของคุณจะอยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียวเร็ว ๆ นี้[แก้ไข]

Trizek (WMF), 07:01, 15 มีนาคม 2567 (+07)ตอบกลับ

Switching to the Vector 2022 skin[แก้ไข]

Read this in your languageโปรดช่วยแปลเป็นภาษาไทย • Please tell other users about these changes

Hi everyone. We are the Wikimedia Foundation Web team. As you may have read in our previous message, over the past year, we have been getting closer to switching every wiki to the Vector 2022 skin as the new default. In our previous conversations with Wikisource communities, we had identified an issue with the Index namespace that prevented switching the skin on. This issue is now resolved.

We are now ready to continue and will be deploying on Wikisource wikis on March 25th.

To learn more about the new skin and what improvements it introduces, please see our documentation. If you have any issues with the skin after the change, if you spot any gadgets not working, or notice any bugs – please comment below! We are also open to joining events like the Wikisource Community meetings to talk to you directly. Thank you! SGrabarczuk (WMF) (คุย) 03:50, 19 มีนาคม 2567 (+07)ตอบกลับ

โหวตตอนนี้เพื่อเลือกสมาชิกของคณะกรรมการประสานงานหลักจรรยาบรรณสากลกลุ่มแรก[แก้ไข]

คุณสามารถค้นหาข้อความนี้แปลเป็นภาษาอื่นเพิ่มเติมได้ในเมตาวิกิ โปรดช่วยแปลเป็นภาษาไทย

ถึงทุกท่าน

ฉันเขียนถึงคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าระยะเวลาการลงคะแนนเสียงสำหรับคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล (U4C) เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 อ่านข้อมูลใน voting page on Meta-wiki เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและการมีสิทธิ์ของผู้ลงคะแนนเสียง

คณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล(U4C) เป็นกลุ่มระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อให้การดำเนินงานหลักจรรยาบรรณสากล เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและสม่ำเสมอ สมาชิกชุมชนได้รับเชิญให้ส่งใบสมัครสำหรับคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความรับผิดชอบของคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล โปรดไปที่ review the U4C Charter

กรุณาแบ่งปันข้อความนี้กับสมาชิกในชุมชนของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้เช่นกัน

ในนามของทีมโครงการหลักจรรยาบรรณสากล

RamzyM (WMF) 03:20, 26 เมษายน 2567 (+07)ตอบกลับ

Sign up for the language community meeting on May 31st, 16:00 UTC[แก้ไข]

Hello all,

The next language community meeting is scheduled in a few weeks - May 31st at 16:00 UTC. If you're interested, you can sign up on this wiki page.

This is a participant-driven meeting, where we share language-specific updates related to various projects, collectively discuss technical issues related to language wikis, and work together to find possible solutions. For example, in the last meeting, the topics included the machine translation service (MinT) and the languages and models it currently supports, localization efforts from the Kiwix team, and technical challenges with numerical sorting in files used on Bengali Wikisource.

Do you have any ideas for topics to share technical updates related to your project? Any problems that you would like to bring for discussion during the meeting? Do you need interpretation support from English to another language? Please reach out to me at ssethi(__AT__)wikimedia.org and add agenda items to the document here.

We look forward to your participation!

MediaWiki message delivery 04:23, 15 พฤษภาคม 2567 (+07)ตอบกลับ

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามวัฏจักรของโครงการพี่น้อง[แก้ไข]

รุ่นแปลภาษาอื่นสามารถอ่านได้บนเมทาวิกิ โปรดช่วยแปลเป็นภาษาไทย

ถึงสมาชิกชุมชนทุกท่าน

ทางคณะกรรมการกิจการชุมชน (Community Affair Committee: CAC) โดยคณะกรรมการทรัสตีมูลนิธิวิกิมีเดียขอเชิญชวนทุกท่านใหข้อเสนอแนะในร่างการดำเนินการตามวัฏจักรของโครงการพี่น้อง ร่างการดำเนินการนี้จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอและสิ่งที่ต้องมีสำหรับการเปิดและปิดโครงการพี่น้องของมูลนิธิวิกิมีเดีย และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่ได้รับการรับรองจะประสบความสำเร็จด้วยดี ซึ่งจะแยกจากกระบวนการเปิดหรือปิดรุ่นภาษาของโครงการที่จัดการโดยคณะกรรมการภาษาหรือนโยบายการปิดโครงการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและการให้ข้อเสนอแนะกรุณาไปที่หน้านี้ เราจะรับข้อเสนอแนะจนหมดวันทุกที่บนโลก (AoE) ของวันที่ 23 มิถุนายน 2567

คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลนี้กับชุมชนในโครงการที่คุณร่วมงานด้วยหรือสนับสนุนที่คุณเห็นว่าอาจสนใจ และสามารถช่วยเราแปลตัวร่างการดำเนินการเป็นภาษาอื่น ๆ อีกได้ เพื่อให้สมาชิกท่านอื่นร่วมการอภิปรายเป็นภาษาที่ถนัด

ในนามของ CAC

RamzyM (WMF) 09:25, 22 พฤษภาคม 2567 (+07)ตอบกลับ

Announcing the first Universal Code of Conduct Coordinating Committee[แก้ไข]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. โปรดช่วยแปลเป็นภาษาไทย

Hello,

The scrutineers have finished reviewing the vote results. We are following up with the results of the first Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) election.

We are pleased to announce the following individuals as regional members of the U4C, who will fulfill a two-year term:

 • North America (USA and Canada)
 • Northern and Western Europe
 • Latin America and Caribbean
 • Central and East Europe (CEE)
 • Sub-Saharan Africa
 • Middle East and North Africa
 • East, South East Asia and Pacific (ESEAP)
 • South Asia

The following individuals are elected to be community-at-large members of the U4C, fulfilling a one-year term:

Thank you again to everyone who participated in this process and much appreciation to the candidates for your leadership and dedication to the Wikimedia movement and community.

Over the next few weeks, the U4C will begin meeting and planning the 2024-25 year in supporting the implementation and review of the UCoC and Enforcement Guidelines. Follow their work on Meta-wiki.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 15:15, 3 มิถุนายน 2567 (+07)ตอบกลับ

ข้อความสุดท้ายของกฎบัตรกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย ตอนนี้อยู่ในเมทา[แก้ไข]

คุณอาจดูข้อความนี้ในภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมได้บนเมทาวิกิ โปรดช่วยแปลเป็นภาษาไทย

สวัสดีทุกท่าน

ข้อความสุดท้ายของกฎบัตรกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย ขณะนี้ได้เผยแพร่บนหน้าเมทากว่า 20 ภาษาเพื่อให้คุณอ่านได้แล้ว

กฎบัตรกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดียคืออะไร?

กฎบัตรกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดียเป็นเอกสารที่นำเสนอเพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับสมาชิกและหน่วยงานทั้งหมดของกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย รวมถึงการจัดตั้งองค์กรใหม่ - สภาโลก - สำหรับการกำกับดูแลกลุ่มขับเคลื่อน

เข้าร่วม "ปาร์ตี้เปิดตัว" กฎบัตรกลุ่มขับเคลื่อนวิกิมีเดีย

เข้าร่วม “ปาร์ตี้เปิดตัว” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2024 เวลา 14.00-15.00 UTC (เวลาท้องถิ่นของคุณ) ในระหว่างการสนทนา เราจะเฉลิมฉลองการเผยแพร่กฎบัตรฉบับสุดท้ายและนำเสนอเนื้อหาของกฎบัตร เข้าร่วมและเรียนรู้เกี่ยวกับกฎบัตรก่อนลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนให้สัตยาบันกฎบัตรกลุ่มขับเคลื่อน

การโหวตจะเริ่มบน SecurePoll ในวันที่ 25 มิถุนายน 2024' เวลา 00:01 UTC' และจะสิ้นสุดใน 9 กรกฎาคม 2024' เวลา 23:59 UTC คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนน เกณฑ์คุณสมบัติ และรายละเอียดอื่น ๆ บน Meta

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดแสดงความคิดเห็นใน Meta talk page หรือส่งอีเมลถึง MCDC ที่ mcdc@wikimedia.org

ในนามของ MCDC

RamzyM (WMF) 15:45, 11 มิถุนายน 2567 (+07)ตอบกลับ