วิกิซอร์ซ:ยินดีต้อนรับ

จาก วิกิซอร์ซ

ยินดีต้อนรับสู่ วิกิซอร์ซ เว็บไซต์นี้ เป็นที่รวบรวมแหล่งข้อมูล ในทุกๆ ภาษา ที่เป็นสาธารณสมบัติ หรืออนุญาตให้ใช้ได้ ภายใต้สัญญาแบบ GFDL. เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ มูลนิธิวิกิมีเดีย และเป็นโครงการพี่น้องกับ วิกิพีเดีย และเปิดเสรี ปัจจุบัน วิกิซอร์ซ มีเนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด 25,676 หน้า และมีผู้ใช้ 5,857 คน