ข้ามไปเนื้อหา

วิกิซอร์ซ:สถิติ

จาก วิกิซอร์ซ

หน้านี้ สรุปสถิติที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวิกิซอร์ซภาษาไทย ในปัจจุบันมีหน้าที่นับได้ว่าเป็นบทความทั้งหมด 7,885 หน้า

จำนวนผู้เข้าชมวิกิซอร์ซมากที่สุดคือ 183,356 คน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 โดยมีการเข้าชม 705,577 หน้า อ้างอิง

หน้าสถิติในวิกิซอร์ซไทย