วิกิซอร์ซ:เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ หน้านี้เป็นหน้าที่ผู้ใช้งานวิกิซอร์ซสามารถ ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ โดยผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งจะพิจารณาการเปลี่ยนชื่อนั้น โดยการเปลี่ยนชื่อนั้นชื่อใหม่จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อของผู้อื่น

This page is to request user account rename. The new name must be different from existing accounts. Renaming existing inactive accounts for the purpose of usurpation is also possible here. Requests will be handled by local bureaucrats.

วิธีการ / Directions[แก้ไข]

 • เริ่มแรกอ่านได้ที่หน้า นโยบายการตั้งชื่อผู้ใช้สำหรับการเลือกชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้เนื่องจากเงื่อนไขทางเทคนิค ชื่อผู้ใช้ไม่สามารถขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอังกฤษพิมพ์เล็ก
 • ตรวจสอบว่าชื่อที่ต้องการไม่ได้มีผู้อื่นใช้แล้ว โดยค้นหาจากรายชื่อผู้ใช้ ชื่อที่แสดงออกมาแสดงว่าชื่อนั้นมีแล้วในระบบแม้ว่าชื่อนั้นแสดงในลิงก์สีแดงก็ตาม
  • ถ้าชื่อนั้นมีการลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีบันทึกของการใช้งานหรือเขียนบทความใดในวิกิซอร์ซไทยแต่อย่างใด คุณอาจร้องขอให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาเปลี่ยนชื่อคุณเป็นชื่อนั้นแทนได้
 • ล็อกอินด้วยชื่อปัจจุบัน และใส่ชื่อปัจจุบัน และชื่อใหม่ที่ต้องการในหัวข้อด้านล่าง พร้อมเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
 • ตรวจสอบชื่อสะกด และทำการบันทึก
 • หลังจากนั้นผู้ดูแลจะพิจารณาการเปลี่ยนชื่อ
 • จำไว้ว่าเมื่อเปลี่ยนชื่อผู้ใช้แล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ชื่อเก่าได้ ซึ่งผู้ใช้ใหม่สามารถลงทะเบียนในชื่อเก่าของคุณได้เช่นกัน

English directions[แก้ไข]

 • Check policy for username at Wikipedia:Username policy. It also applies at Thai Wikipedia.
 • Check to see if the desired name is already taken from Special:ListUsers
 • For normal rename, login with current account and fill in current and new username together with reason in the Current Requests section below. For account usurpation, state the desired name with the proof of name ownership in other wikis.
 • Check the spelling to make sure it is correct.
 • The request will be handled by bureaucrats.
 • Note that after rename, you cannot use the old name again. Other user may register with the original name as well.

ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ / Current Requests[แก้ไข]