วิธีใช้:หน้าเปลี่ยนทาง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้าเปลี่ยนทาง
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หน้าเปลี่ยนทางในวิกิซอร์ซ

วิธีใช้[แก้ไข]

กรณีทั่วไป[แก้ไข]

การเปลี่ยนทาง ทำได้โดยสร้างหน้าหนึ่งขึ้นแล้วใส่รหัสต่อไปนี้ลงไป

#เปลี่ยนทาง [[หน้าเป้าหมาย]]

จะมีผลให้หน้าที่สร้างขึ้นนั้นเปลี่ยนทางไปยังหน้าเป้าหมาย เช่น สร้างหน้า "ก" ขึ้น แล้วใส่รหัสว่า #เปลี่ยนทาง [[ข]] หน้า "ก" นั้นจะเปลี่ยนทางไปยังหน้า "ข"

หมวดหมู่[แก้ไข]

รหัสข้างต้นไม่สามารถใช้สำหรับหน้าหมวดหมู่ ต้องใช้ แม่แบบ:เปลี่ยนทางหมวดหมู่ แทน

เมื่อใดที่จะเปลี่ยนทาง[แก้ไข]

ปรกติจะใช้หน้าเปลี่ยนทางสำหรับ

  • ชื่อที่เขียนได้หลายแบบ
  • หน้าย่อที่ถือได้ว่า เป็นงานต่างหากงานหนึ่ง
  • เว็บย่อ

นอกจากนี้ เมื่อเปลี่ยนชื่อหน้าใด หน้าเก่าจะเปลี่ยนทางไปยังหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ (เช่น เปลี่ยนชื่อหน้า "ก" เป็น "ข" แล้ว หน้า "ก" จะเปลี่ยนทางไปยังหน้า "ข" โดยอัตโนมัติ)

หน้ากึ่งเปลี่ยนทาง[แก้ไข]

หน้ากึ่งเปลี่ยนทาง (soft redirect) คือ หน้าที่จะแสดงลิงก์ไปหน้าเป้าหมาย แทนที่จะพาไปหน้าเป้าหมายโดยตรง อาจเป็นการเปลี่ยนทางข้ามโครงการ กรณีที่มีการย้ายหน้าในวิกิซอร์ซภาษาไทยไปยังโครงการอื่น เป็นต้น

การจัดหมวดหมู่หน้าเปลี่ยนทาง[แก้ไข]

ปรกติแล้ว ไม่ควรจัดหน้าเปลี่ยนทางลงในหมวดหมู่ใด ๆ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ถือได้ว่า หน้าย่อยหน้าใดเป็นงานต่างหากงานหนึ่ง และสร้างหน้าเปลี่ยนทางไปยังหน้าย่อยนั้น จะจัดหมวดหมู่ให้แก่หน้าเปลี่ยนทางดังกล่าว แทนที่จะใส่หมวดหมู่ให้หน้าย่อยโดยตรงก็ได้ เพื่อให้ค้นหาสะดวกในหมวดหมู่ เช่น สร้างหน้า "บทอาขยาน เรื่อง กขค" ให้เปลี่ยนทางไปยังหน้าย่อยชื่อ "รวมบทอาขยาน/บทที่ 1" แล้ว อาจจัดหน้า "บทอาขยาน เรื่อง กขค" ลงในหมวดหมู่ตามสมควรก็ได้

หน้าเปลี่ยนทางที่มีการจัดหมวดหมู่เช่นนี้ จะปรากฏชื่อเป็นตัวเอนอยู่ในหน้าหมวดหมู่

แต่ไม่พึงจัดหน้าใด ๆ ลงไปในหมวดหมู่ที่เปลี่ยนทางไปยังหมวดหมู่อื่น

หน้าพิเศษ[แก้ไข]