สถานีย่อย:กวีนิพนธ์ไทย

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก สถานีย่อย:กวีนิพนธ์)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เอกสารตัวเขียน ลิลิตพระลอ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือรวมกวีนิพนธ์[แก้ไข]

 1. กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ, โดย คุณสุวรรณ (2507)
 2. โคลงกวีโบราณ, โดย ไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์, รวบรวมโดย พญาตรัง (2462)
 3. บทลครนอก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 รวม 6 เรื่อง ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ, โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (2465) (ต้นฉบับ)
 4. บทประพันธ์บางเรื่องของครูเทพ, โดย เจ้าพระยาธัมสักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน นะอยุธยา) (2486) (ต้นฉบับ)
 5. ประชุมกลอนนิราสต่าง ๆ ภาคที่ 1, โดย กรมศิลปากร (2481) (ต้นฉบับ)
 6. ประชุมกลอนนิราศต่าง ๆ ภาคที่ 2, โดย หอพระสมุดวชิรญาณ (2466) (ต้นฉบับ)
 7. ประชุมกาพย์เห่เรือ
 8. ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับสมบูรณ์, โดย กรมศิลปากร (2509) (ต้นฉบับ)
 9. พระกวีนิพนธ์ฯ, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2487)
 10. มหาเวสสันดรชาดก, โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน), พระเทพโมลี (กลิ่น), พระยาธรรมปรีชา (บุญ), และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2507) (เริ่มดัชนี)
 11. ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตศรีวิชัยชาดก และกลอนจารึก เรื่อง สร้างภูเขาวัดราชคฤห์, โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) (2507) (เริ่มดัชนี)
 12. วรรณกรรมต่างเรื่อง, โดย กรมศิลปากร (2505) (ต้นฉบับ)

กวีนิพนธ์รายเรื่อง[แก้ไข]

งานเขียนเกี่ยวกับกวีนิพนธ์[แก้ไข]

 1. กับข้าวคาวหวานในวรรณคดี (2510) (เริ่มดัชนี)
 2. บทวิเคราะห์วรรณกรรมยุคศักดินา, โดย จิตร ภูมิศักดิ์ (2519) (ต้นฉบับ)
 3. บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์, โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (2456) (เริ่มดัชนี)
 4. ประเภทของวรรณคดี, โดย ขุนจงจัดนิสสัย (สนิท ศตะกูรมะ) (2492) (เริ่มดัชนี)
 5. ภาพนางงามในวรรณคดี, โดย เหม เวชกร (2507) (เริ่มดัชนี)
 6. วิจารณ์ เรื่อง ตำนานเสภา และระเบียบการเล่นตำนานเสภา, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (2501) (เริ่มดัชนี)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]