ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
(พ.ศ. 2424–2468)
พระมหากษัตริย์แห่งประเทศสยาม เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 จนสวรรคต นับเป็นรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี นามปากกา "นายแก้ว นายขวัญ", "ศรีอยุธยา", ฯลฯ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

งาน[แก้ไข]

 1. การลาดตระเวนในสงครามสนามเพลาะ (2476) (เริ่มดัชนี)
 2. คำนมัสการคุณานุคุณ (2468) (ต้นฉบับ)
 3. โคลงโลกนิติจำแลง (2504) (ต้นฉบับ)
 4. ฉวยอำนาจ! (ม.ป.ป.) (ต้นฉบับ)
 5. นิทานทองอิน (2507) (ต้นฉบับ)
 6. "บทเห่", ใน ประชุมกาพย์เห่เรือ (2460)
 7. "บทเห่", ใน ประชุมกาพย์เห่เรือ (2464) (ต้นฉบับ)
 8. บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ (2456) (เริ่มดัชนี)
 9. ประชุมคำสวดนมัสการ (2471) (ต้นฉบับ)
 10. เปรียบนามสกุลกับชื่อแซ่ (2490) (เริ่มดัชนี)
 11. พระเป็นเจ้าของพราหมณ์ (2503) (ต้นฉบับ)
 12. พระร่วง บทละคอนร้อง (2467) (ต้นฉบับ)
 13. พระราชนิพนธ์พระร่วง (ม.ป.ป.) (ต้นฉบับ)
 14. เมืองอิยิปต์ (2517) (เริ่มดัชนี)
 15. ภาพฝีพระหัดถ์ชนิดภาพล้อเส้นหมึก (ม.ป.ป.)
 16. เรื่อง พระร่วง หรือขอมดำดิน (2490) (ต้นฉบับ)
 17. สมุดรูปตัวอย่างเครื่องแต่งตัวลครพูด เรื่อง พระร่วง (ม.ป.ป.) (ต้นฉบับ)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]


งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก