สถานีย่อย:คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไทย
หน้านี้ประมวลงานเกี่ยวกับคณะตุลาการไทยที่จัดตั้งขึ้นในรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2549
ที่ทำการที่ถนนพาหุรัด กรุงเทพฯ

กฎหมาย[แก้ไข]

คำวินิจฉัย[แก้ไข]

 • คำวินิจฉัยที่ 1–2/2550 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ขอให้ยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าและพรรคประชาธิปัตย์ (ต้นฉบับ)
 • คำวินิจฉัยที่ 3–5/2550 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ขอให้ยุบพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคไทยรักไทย (ต้นฉบับ)
 • คำวินิจฉัยที่ 6/2550 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ขอให้วินิจฉัยกรณีนายสุรพล พูลเกษ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ต้นฉบับ)
 • คำวินิจฉัยที่ 7/2550 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ขอให้วินิจฉัยกรณีนายนเรนทร์ ธรรมกฤษดา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ต้นฉบับ)
 • คำวินิจฉัยที่ 8/2550 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 หรือไม่ (ต้นฉบับ)
 • คำวินิจฉัยที่ 9/2550 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 มาตรา 219 และมาตรา 219 ตรี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 หรือไม่ (ต้นฉบับ)

คำสั่ง[แก้ไข]

 • คำสั่งที่ 1/2550 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เรื่อง ขอให้ยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (ต้นฉบับ)
 • คำสั่งที่ 2/2550 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เรื่อง ขอให้ยุบพรรคแผ่นดินไทย (ต้นฉบับ)
 • คำสั่งที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เรื่อง ขอให้ยุบพรรคแผ่นดินไทย (ต้นฉบับ)
 • คำสั่งที่ 4/2550 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 10 และมาตรา 18 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550 หรือไม่ (ต้นฉบับ)
 • คำสั่งที่ 5/2550 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 หรือไม่ (ต้นฉบับ)

ข้อกำหนด[แก้ไข]

ระเบียบ[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]