สถานีย่อย:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/การจัดตั้งหน่วยงาน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดตั้งหน่วยงาน

การจัดตั้งหน่วยงาน[แก้ไข]

การโอนกิจการ[แก้ไข]

พ.ศ. 2510[แก้ไข]

พ.ศ. 2512[แก้ไข]

  • 18 ธันวาคม 2512 — ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 22 (ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหิดลในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฉพาะส่วนที่อยู่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปเป็นของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (ต้นฉบับภายนอก)

พ.ศ. 2515[แก้ไข]

  • 13 เมษายน 2515 — ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 121 (ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ ข้าราชการ ลูกจ้าง นักศึกษา และเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหิดล เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) (ต้นฉบับภายนอก)

พ.ศ. 2520[แก้ไข]

  • 7 พฤศจิกายน 2520 — ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 12 (ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของสถาบันศูนย์ภาษาอังกฤษ ไปเป็นของสถาบันภาษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) (ต้นฉบับภายนอก)

การโอนสังกัด[แก้ไข]

พ.ศ. 2502[แก้ไข]

พ.ศ. 2507[แก้ไข]