สถานีย่อย:กฎหมายไทย/รัชกาลที่ 5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กฎหมายไทย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411–2453)
เรียงตามปี และตามตัวอักษร

งานรวม[แก้ไข]

งานรายเรื่อง[แก้ไข]

2411[แก้ไข]

 1. ประกาศว่าด้วยทาษลูกหนี้ไม่มีเงินดอกเบี้ยเสียแก่เจ้าหนี้นายเงินก็เฆี่ยนลดเงินดอกเบี้ย 3 ทีต่อตำลึง ลงวันแรม 7 ค่ำ เดือน 3 จ.ศ. 1230
 2. พระราชบัญญัติ เรื่อง กู้เงินแลขายตัว ลงวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1230

2416[แก้ไข]

 1. ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1235

2417[แก้ไข]

 1. ประกาศเกษียณอายุลูกทาสลูกไท ลงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 จ.ศ. 1236
 2. ประกาศลูกทาส ลงวันแรม 13 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1236
 3. พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท ลงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 จ.ศ. 1236
 4. สัญญาเชียงใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1236

2418[แก้ไข]

 1. กฎหมายโปลิศ ซึ่งจะรักษาน่าที่ในพระนคร นอกพระนคร 53 ข้อ ออกในปีกุน สัปตศก 1237 (ต้นฉบับ)

2429[แก้ไข]

 1. ประกาศให้จับผู้ร้าย ลงวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1248

2431[แก้ไข]

 1. ประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1250

2434[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณกู้หนี้ยืมสิน รัตนโกสินทร์ศก 110

2435[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติจัดการศาลในสนามสถิตย์ยุติธรรม รัตนโกสินทร์ศก 111
 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยบังคับโจทย์ให้สาบาลก่อนฟ้องความอาญา

2436[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติตั้งศาลรับสั่งเปนการพิเศษครั้งหนึ่งสำหรับชำระคนในบังคับสยามที่ต้องหาว่า กระทำความร้ายผิดกฎหมายที่ทุ่งเชียงคำ แลที่แก่งเจ๊ก เมืองคำมวญ (ร.ศ. 112)

2437[แก้ไข]

 1. ข้อบังคับสำหรับกระบวนพิจารณาที่จะได้ใช้ในศาลไทยกับฝรั่งเศสผสมกันอันเปนศาลที่จะชำระคดีความพระยอดเมืองขวาง

2438[แก้ไข]

 1. ประกาศในการเลื่อนยศพระยาไทรบุรีเปนเจ้าพระยาไทรบุรี ลงวันที่ 29 สิงหาคม ร.ศ. 114

2439[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาล ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ. 115
 2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน รัตนโกสินทร์ศก 115

2440[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยอั้งยี่ รัตนโกสินทร์ศก 116

2441[แก้ไข]

 1. ประกาศพระราชนิยมเรื่องเวลา ลงวันที่ 4 ตุลาคม ร.ศ. 117

2442[แก้ไข]

 1. ประกาศแก้พระราชบัญญัติลักษณพยาน รัตนโกสินทรศก 113 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 118
 2. พระราชกำหนดลักษณหมิ่นประมาทด้วยการพูดฤๅเขียนถ้อยคำเท็จออกโฆษนาการ รัตนโกสินทร์ศก 118

2443[แก้ไข]

 1. ประกาศใช้ทุ่มโมงยาม ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ร.ศ. 119
 2. ประกาศลักษณฉ้อ ลงวันที่ 25 กันยายน ร.ศ. 119
 3. ประกาศ เรื่อง สินสอดแลของมั่นในระหว่างผัวเมีย ลงวันที่ 21 มิถุนายน ร.ศ. 119
 4. พระราชบัญญัติลักษณทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. 119

2444[แก้ไข]

 1. ประกาศยกเลิกกฎหมายเบ็จเสร็จ 2 มาตรา รัตนโกสินทรศก 120
 2. พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. 120
 3. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก 120

2445[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณมรฎก รัตนโกสินทรศก 121

2446[แก้ไข]

 1. หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122
 2. ประกาศตั้งพระเจ้านครเมืองน่าน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน ร.ศ. 122

2447[แก้ไข]

 1. ประกาศลดค่าตัวทาษในมณฑลบุรพา ลงวันที่ 9 มกราคม ร.ศ. 123

2448[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติทาษ รัตนโกสินทรศก 124
 2. พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร รัตนโกสินทรศก 124

2450[แก้ไข]

 1. กฎอัยการศึก ร.ศ. 126
 2. ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค รัตนโกสินทรศก 127 ในกรุงเทพฯ ลงวันที่ 22 มีนาคม ร.ศ. 126
 3. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา รัตนโกสินทรศก 126

2451[แก้ไข]

 1. กฎหมายลักษณอาญา (ร.ศ. 127)
 2. ประกาศเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก 127
 3. ประกาศให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทร์ศก 127
 4. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม รัตนโกสินทร์ศก 127
 5. พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค รัตนโกสินทรศก 127
 6. สัญญาในระหว่างกรุงสยามกับกรุงอังกฤษ ลงชื่อกันที่กรุงเทพฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม ร.ศ. 127

2452[แก้ไข]

 1. ประกาศเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ร.ศ. 128