สถานีย่อย:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.)
สถาบันการศึกษาชั้นสูงในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 มีสถานะเป็นกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายหลัง พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 ให้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ

งาน[แก้ไข]