ข้ามไปเนื้อหา

สถานีย่อย:หนังสือต้องห้าม

จาก วิกิซอร์ซ

กฎหมาย[แก้ไข]

 1. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 — ดัชนี
 2. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 — ดัชนี
  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2520ดัชนี
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2520ดัชนี
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2523ดัชนี
  4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2523ดัชนี
  5. พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2541ดัชนี
 3. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550ดัชนี
  1. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 702/2553 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
  2. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 609/2557 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
  3. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 156/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
  4. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 196/2559 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร

หนังสือที่ถูกห้าม[แก้ไข]

 1. นิราศหนองคาย (พ.ศ. 2498), โดย หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)ดัชนี
 2. สรรพลี้หวน (พ.ศ. 2552) — ดัชนี
 3. Rex Siamensium หรือพระเจ้ากรุงสยาม (พ.ศ. 2495), โดย ส. ธรรมยศดัชนี