ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
(พ.ศ. 2405–2486)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระนิพนธ์[แก้ไข]

รวมพระนิพนธ์[แก้ไข]

 • ชุมนุมพระนิพนธ์
  • ภาค 1
   (1) ตำนานการเลิกอากรบ่อนเบี้ยและหวย (2) พระวิจารณ์ว่าด้วยหนังสือ "พราหมณศาสตร์ทวาทสพิธี" (3) วิจารณ์เรื่องมนุษย์ทิ้งถิ่น (4) อธิบายเรื่องพัดแฉกงา (5) พรรณาพิธีตั้งสังฆราชโรมันคาธอลิก (6) อธิบายเรื่องเปลี่ยนวิธีเก็บเงินภาษีอากร (7) วินิจฉัยประเพณีแต่งงานอย่างโบราณ (8) วินิจฉัยอธิบายคำว่า "ครัว" (9) สร้างตลาดสำหรับเมือง (10) สร้างเมือง (11) วินิจฉัยพระยศเจ้านายที่เรียกว่า "กรมสมเด็จ" หรือ "สมเด็จกรม" (12) วินิจฉัยเรื่องพระเจดีย์ 3 องค์ (13) วินิจฉัยเรื่องลายแทง (14) วินิจฉัยคำเรียกพระภิกษุ (15) เครื่องม้าอะแซหวุ่นกี้ (16) สร้างพระบรมรูปทรงม้า (17) อธิบายเรื่องพระบาท (18) อธิบายว่าด้วยยศเจ้านาย (19) ตำนานการที่ไทยเรียนภาษาอังกฤษ (20) ลักษณะการศึกษาของเจ้านายแต่โบราณ (21) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (22) ประเพณีการประกาศพระราชกฤษฎีกาแต่โบราณ (23) ปาฐกถาเรื่อง "ประเพณีไทย" (24) อธิบายตำนานเรื่องรำโคม (25) ปาฐกถาเรื่อง "พระราชมรดกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" (26) อธิบายเรื่องบุหรี่ (27) แฟชั่น (28) เมืองอู่ทอง (29) วินิจฉัยนาม (30) อธิบายเรื่องสอบพระปริยัติธรรม (31) การอำนวยพร (32) เทศกาลพระบาท (33) อธิบายเรื่องเจ้าคุณประตูดิน
  • ภาค 2
   (1) ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ (2) เรื่องพระร่วง (3) อธิบายเรื่องพระร่วง (4) อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยา (5) อธิบายเรื่องพระมหาอุปราช (6) อธิบายมูลเหตุที่ไทยมีไมตรีกับฝรั่ง (7) อธิบายเรื่องพระเทียรราชาได้ราชสมบัติ (8) ตำนานกฎหมายเมืองไทย (9) เรื่องแม่ซื้อ (10) เรื่องเสียกบาล (11) วินิจฉัยคำว่า "ตะแลงแกง" และคำว่า "สาระพา" (12) อธิบายเรื่องวรรณยุกต์ (13) ระเบียบการเล่นตำนานเสภา (14) เรื่องกระทรวงสมัยเก่า (15) อธิบายต้นเรื่องจดหมายเหตุเซอร์เชมสบรุก (16) อธิบายเรื่องจามเทวีวงศ์ (17) ว่าด้วยเหตุที่ตั้งหอพระสมุดวชิรญาณ (18) เรื่องตำหนักทองที่วัดไทร (19) ประวัติวัดยานนาวา (20) อธิบายเรื่องรูปทองสัมฤทธิ์ (21) ตำนานเงินตรา (22) อธิบายเรื่องธงไทย
 • บันทึกรับสั่ง
  (1) พระบรมธาตุ (2) การสร้างพระบรมรูปพระเจ้าแผ่นดินไทย (3) ตัวอักษรไทย (4) การวินิจฉัยเมืองโบราณ (5) การเรียกนามพระเจ้าแผ่นดิน (6) โลหปราสาท วัดราชนัดดา (7) หลักการเรียนพงศาวดาร (8) สร้างกรุงศรีอยุธยา (9) คำว่า "มหาราช" (10) ขุนหลวงตากเป็นบ้าหรือ? (11) เงินตราสยาม (12) เฟิ้สคิงและสกันคิง (13) ศาลาสหทัยสมาคม (14) มนุษย์พวกจาม (15) พระพุทธศาสนามหายานและหินยาน (16) สร้างวัดพระเชตุพน (17) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (18) ยิงปืนบอกเวลา (19) สวมเสื้อเข้าเฝ้า (20) การสร้างพระโค (21) กรมนาฬิกาและทุ่มโมง (22) ฝิ่นเมืองเชียงตุง (23) หลักเมือง (24) พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง (25) สถานที่ประหารชีวิตในกรุงเทพฯ (26) พระพิมพ์ดินดิบดินเผา (27) สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (28) วัดสุวรรณดาราราม (29) ทำนาท้องสนามหลวง (30) พระนิรันตรายและพระนิโรคันตราย (31) การบรรจุพระอัฐิและพระบรมอัฐิ (32) คำว่า โอรส ราชบุตร หน่อพระพุทธเจ้า (33) การสร้างนครวัดจำลอง (34) เชียงราก (35) เหตุที่วัดพระเชตุพนเป็นที่ตั้งกระบวนแห่ต่าง ๆ (36) หยกรูเซีย (37) ตึกพระเจ้าเหา (38) วัดสุทัศน์ (39) เครื่องต้น (40) เครื่องแต่งกายไทย (41) มูลเหตุแห่งความหายนะของพม่า (42) วัดเจดีย์เจ็ดยอด (43) พระมหาปราสาท (44) พระอาจารย์อินโข่ง (45) บานประตูมุก เก๋งพระนารายณ์ และศาลพระภูมิ ในพระบรมมหาราชวัง (46) แปลร้อยและร้อยแก้ว (47) พระนาคปรก (48) เรียกพระเจ้าแผ่นดินว่า เจ้าช้าง (49) ชาวอินเดียที่ไปมาค้าขายในสมัยโบราณ
 • ประชุมพระนิพนธ์เกี่ยวกับตำนานทางพระพุทธศาสนา
  (1) ตำนานพระพุทธเจดีย์ (2) มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศไทย (3) ตำนานคณะสงฆ์ (4) ตำนานพระปริตร (5) ตำนานการบอกพระปริยัติธรรม (6) อธิบายเรื่องการสอบพระปริยัติธรรม (7) ตำนานการแปลพระปริยัติธรรม (8) วินิจฉัยคำเรียกพระภิกษุ (9) อธิบายเรื่องจามเทวีวงศ์
 • ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง
  (1) การอำนวยพร (2) เทศกาลพระบาท (3) เจ้าคุณประตูดิน
 • ประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์
  (1) คำอธิบายเรื่องประกาศรัชกาลที่ 4 (2) คำอธิบายเรื่องกฎมนเทียรบาลเขมร (3) คำอธิบายเรื่องกฎหมายกรุงกัมพูชา (4) คำอธิบายเรื่องตั้งทำเนียบศักดินา (5) คำอธิบายตั้งส่วยอากรขนอนตลาด (6) คำอธิบายเรื่องที่กัลปนา
 • พระกวีนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  (1) โคลงสุภาพเรื่องรามเกียรติ์ (2) สุภาษิต (3) บทดอกสร้อยสุภาษิต (4) กลอนจารึกลับแลไฟ (5) บทพากย์ฤๅษี (6) ฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายตอบใน ร.ศ. 112 (7) ร่ายดุษฎีสังเวยพระเจดีย์ยุทธหัตถี (8) เสภาตอนพลายงามได้นางศรีมาลา (9) โคลงถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ในวันประสูติ (10) โคลงใส่ฉลาก (11) นิราศนครวัด (12) โคลงประดับพวงมาลาถวายพระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า (13) โคลงประทานพระองค์เจ้าหญิงศิริรัตน์บุษบง (14) โคลงประทานหม่อมกอบแก้ว
 • เรื่องความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง
  (1) ประโยชน์ของการเที่ยวเตร่ (2) วิชาหัดเด็ก (3) หัดใบ้ให้พูด
 • เรื่องเบ็ดเตล็ด
  (1) ตำนานการเลิกอากรบ่อนเบี้ยและหวย (2) พระวิจารณ์ว่าด้วยหนังสือ "พราหมณศาสตร์ทวาทสพิธี" (3) วิจารณ์เรื่องมนุษย์ทิ้งถิ่น (4) อธิบายเรื่องพัดแฉกงา (5) พรรณาพิธีตั้งสังฆราชโรมันคาโธลิก (6) อธิบายเรื่องเปลี่ยนวิธีเก็บเงินภาษีอากร (7) วินิจฉัยประเพณีแต่งงานอย่างโบราณ (8) วินิจฉัยอธิบายคำว่า "ครัว" (9) เรื่องสร้างตลาดสำหรับเมือง (10) เรื่องสร้างเมือง
 • ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานแด่หม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล ตั้งแต่พุทธศักราช 2476 ถึงพุทธศักราช 2485
 • สาส์นสมเด็จ
 • เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนและเมืองเขมร
 • อธิบายเบ็ดเตล็ดพงศาวดารสยาม
  (1) อธิบายเรื่องนามประเทศสยาม (2) อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยา (3) อธิบายเรื่องพระมหาอุปราช (4) อธิบายมูลเหตุที่ไทยมีไมตรีกับฝรั่ง (5) อธิบายเรื่องพระเทียรราชาได้ราชสมบัติ (6) ตำนานกฎหมายเมืองไทย

งานที่ทรงเขียนคำนำหรือคำอธิบาย หรือทรงเป็นบรรณาธิการ[แก้ไข]

เอกสารราชการ[แก้ไข]

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณานั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก