งานแปล:สารานุกรมบริตานิกา

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก สารานุกรมบริตานิกา)

สารานุกรมบริตานิกา (อังกฤษ: Encyclopædia Britannica) เป็นสารานุกรมความรู้ทั่วไปสารานุกรมภาษาอังกฤษ เขียนขึ้นโดยบรรณาธิการเต็มเวลากว่า 100 คน และผู้ร่วมเขียนมากกว่า 4,000 คน โดยมีบทความเกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลโนเบล 110 ท่าน และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 5 ท่าน การจัดพิมพ์ครั้งล่าสุดเป็นรุ่นปี ค.ศ. 2010 เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 15 มีจำนวน 32 เล่ม และ 32,640 หน้า เนื้อหาดิจิทัลและการจำหน่ายได้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆ

ข้อความที่ตัดตอน[แก้ไข]

ลิขสิทธิ์[แก้ไข]

สารานุกรม 12 ฉบับแรกเป็นสาธารณสมบัติ

ครั้งที่ 13 (ค.ศ. 1926) เหมือนกับครั้งที่ 11 ยกเว้นว่าได้มีการเปลี่ยนเล่มเสริมเล่มที่ 3 ครั้งที่ 12 แหล่งข้อมูลปกติสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุลิขสิทธิ์จะไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ได้รับการต่ออายุ

ครั้งที่ 14 (ค.ศ. 1929-1933) เป็นฉบับใหม่ใน 24 เล่ม ไม่พบบันทึกการต่ออายุลิขสิทธิ์

ในปี ค.ศ. 1933 ขั้นตอนการแก้ไขได้เริ่มขึ้นตั้งแต่การจัดพิมพ์ครั้งที่ 14 ส่งผลให้มีการตีพิมพ์ในรัฐต่างๆ ของการแก้ไขจนกระทั่งปี ค.ศ. 1973 ไม่พบบันทึกการต่ออายุลิขสิทธิ์ของการแก้ไขใด ๆ ที่ออกก่อนปี ค.ศ. 1946 สำหรับสิ่งที่เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1946 มีเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่มีการต่ออายุลิขสิทธิ์ หลังจากปี ค.ศ. 1946 ทุกรุ่นควรได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นทางการ

การจัดพิมพ์ครั้งที่ 15 เป็นต้นมา (ค.ศ. 1974) ยังได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่