หนังสือคณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งฯ ที่ พิเศษ กค. 0100/95/2510

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หนังสือคณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งฯ ที่ พิเศษ กค. 0100/95/2510 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "หนังสือคณะกรรมการดำเนินการตามคำสั่งให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ด่วนมาก ที่ พิเศษ กค. 0100/95/2510 เรื่อง ขอขยายเวลาดำเนินการของคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2510". (ม.ป.ป.). ใน คณะกรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์, รวมคำสั่งตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (น. 13–23). [เอกสารพิมพ์ดีด]. คลังจดหมายเหตุ ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (เลขที่ 2603, แฟ้ม 83). หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.