หนังสือจดหมายเหตุ/เล่มที่ 1 (หลัง)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
๏ หนังสือจดหมายเหตุ ๚
The Bangkok Recorder.
เล่มที่หนึ่ง


ตั้งแต่เดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๖ ปีฉลู ยังเปนฉศก
จนถึงเดือน ๔ ขึ้นค่ำหนึ่ง ปีฉลู สัปตศก


ข้าพเจ้า หมอปรับเล ได้ตกแต่ง
เปน ๒๔ ยกด้วยกัน


ลงพิมพ์ที่กรุงเทพฯ เดือนละ ๒ ยก

ใบที่ ประจำ
1 วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1865 วันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 จ.ศ. 1227[1]
2 วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1865 เดือน 4 จ.ศ. 1225[2]
3 วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1865 เดือน 5 จ.ศ. 1227[3]
4 วันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1865 วันแรม 5 ค่ำ เดือน 5 จ.ศ. 1227
5 วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1865 วันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 จ.ศ. 1227
6 วันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1865 วันแรม 6 ค่ำ เดือน 6 จ.ศ. 1227
7 วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1865 วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 จ.ศ. 1227
8 วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1865 วันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 จ.ศ. 1227
9 วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1865 วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 จ.ศ. 1227
10 วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1865 วันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 จ.ศ. 1227
11 วันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1865 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 จ.ศ. 1227
12 วันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1865 วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 จ.ศ. 1227
13 สูญหาย
14 วันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 1865 วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1227
15 วันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1865 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 จ.ศ. 1227
16 วันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1865 วันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 จ.ศ. 1227
17 วันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1865 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1227
18 วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1865 วันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1227
19 วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1865 วันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย จ.ศ. 1227
20 วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1865 วันขึ้น 1 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1227
21 วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1866 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1227
22 วันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1866 วันแรม 15 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1227
23 วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1866 วันแรม 15 ค่ำ เดือน 3 จ.ศ. 1227
24 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1866 วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1227

  1. ต้นฉบับลงไว้เช่นนั้น แต่ที่ถูก คือ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1226/พ.ศ. 2407
  2. ต้นฉบับลงไว้เช่นนั้น แต่ที่ถูก คือ วันแรม 5 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1226/พ.ศ. 2407
  3. ต้นฉบับลงไว้เช่นนั้น แต่ที่ถูก คือ วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 5 จ.ศ. 1226/พ.ศ. 2407