หนังสือสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ที่ ตช.0015.(บก.น.5)3/5232

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ที่ ตช.๐๐๑๕.(บก.น.๕)๓/๕๒๓๒
สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
เรียน นายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาที่ ๑
อ้างถึง ๑) คดีอาญาที่ ๖๓๒/๒๕๕๕
๒) หนังสือสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ ๑ ที่ อส.๐๐๑๗.๑/๔๔๕ ลง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามคดีอาญาที่อ้างถึง ๑) คดีอาญา ระหว่าง พันตำรวจโท วิรดล ทับทิมดี ผู้กล่าวหา นายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาที่ ๑ ดาบตำรวจ วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผู้ต้องหาที่ ๒ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ ๑ เพื่อพิจารณาแล้วนั้น

บัดนี้ อัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีต่อนายวรยุทธ อยู่วิทยา ในทุกข้อกล่าวหา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒) และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคำสั่งของพนักงานอัยการ คดีจึงเป็นอันสิ้นสุดตามกระบวนการทางกฎหมาย และพนักงานสอบสวนได้ทำการขออนุมัติศาลเพิกถอนหมายจับในคดีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียมาเพื่อทราบ

  • ขอแสดงความนับถือ
  • พันตำรวจโท 
  • (ธนาวุฒิ สงวนสุข)
  • รองผู้กำกับการ(สอบสวน)ฯ ปฏิบัติราชการแทน
  • ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"