หน้า:กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเศกสมรศแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ (พ.ศ. ๒๔๖๑).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๔๖๑
เล่ม ๓๕ น่า ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา


ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
กฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการเศกสมรศแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมว่า การเศกสมรศแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ตามธรรมดาได้ทรงทราบและได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยสมควรแก่พระเกียรติยศ