หน้า:ตำนานฯ สามก๊ก - ดำรง - ๒๔๗๑ b.pdf/26

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
๒๔


๑๔. ราชวงศ์เหลียง พระเจ้าเหลียงไทโจ๊ปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์ถึงพระเจ้ามะเต้ รวมสององค์ จำนวนรัชกาลสิบเจ็ดปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๔๕๐ ถึง ๑๔๖๖ เรื่องหงอโต้ว ๑๕. ราชวงศ์ถัง พระเจ้าจังจองฮ่องเต้ปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์ถึงพระเจ้าฮุยเต้ รวมสี่องค์ จำนวนรัชกาลสิบสามปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๔๖๖ ถึง ๑๔๗๘ เรื่องหงอโต้ว ๑๖. ราชวงศ์จิ้น พระเจ้าเกาโจ๊ฮ่องเต้ปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์ถึงพระเจ้าชุดเต้ รวมสององค์ จำนวนรัชกาลสิบสองปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๔๗๙ ถึง ๑๔๙๐ เรื่องหงอโต้ว ๑๗. ราชวงศ์ฮั่น พระเจ้าเคียนอิ้วปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์ถึงพระเจ้าอึนเต้ รวมสององค์ จำนวนรัชกาลห้าปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๔๙๐ ถึง ๑๔๙๔ เรื่องหงอโต้ว ๑๘. ราชวงศ์จิว พระเจ้าไทโจ๊วเกาเต้ปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์ถึงพระเจ้าตรองเต้ รวมสามองค์ จำนวนรัชกาลสิบปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๔๙๔ ถึง ๑๕๐๓ เรื่องหงอโต้ว