หน้า:ปก สนร (๒๔๘๗-๑๑-๐๒) - อักษรไทย.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

7 พรึสจิกายน 2487

เล่ม 61 ตอนที่ 68
1042
ราชกิจจานุเบกสา

ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี
เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทย และการไช้
เลขสากลเปนเลขไทย

ด้วยตามที่ได้มีประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทย ลงวันที่ 29 พรึสภาคม 2485 และเรื่อง การไช้เลขสากลเปนเลขไทย ลงวันที่ 19 พรึสจิกายน 2485 ความแจ้งหยู่แล้วนั้น

บัดนี้ คนะรัถมนตรีได้ประชุมปรึกสาลงมติไห้ยกเลิกประกาสดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เปนต้นไป

  • ประกาส นะ วันที่ 2 พรึสจิกายน 2487
  • ควง อภัยวงส์
  • นายกรัถมนตรี