หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒๘) - ๒๔๖๖ b.pdf/6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ได้เปนผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์มาเปนลำดับ นับชั้นสูงที่สุดซึ่งได้รับพระราชทาน คือ ช้างเผือกชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ มงกุฏสยามชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ แลตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ กับทั้งเหรียญจักรพรรดิมาลา แลเหรียญที่รฦกในงารพระราชพิธีต่าง ๆ ตามบรรดาศักดิ์อิกหลายประการ

พระยาประมูลธนรักษ์ได้แต่งงารกับคุณหญิงพินเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ มีบุตรด้วยกัน ๖ คน คือ

 นายผึ่ง ผโลประการ

 นายเจ๊ก ผโลประการ ถึงแก่กรรมแล้ว

 นายเนื่อง ผโลประการ ถึงแก่กรรมแล้ว

 นายปุ่น ผโลประการ

 นายเปล่ง ผโลประการ

 นายสมบุญ ผโลประการ

ถึง พ.ศ. ๒๔๖๕ พระยาประมูลธนรักษ์ป่วยเปนโรคเรื้อรังอยู่หลายเดือน ในระหว่างป่วย มารับราชการบ้างหยุดบ้าง ภายหลัง อาการโรคนั้นกำเริบหนักขึ้น ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๕ ก็ถึงแก่กรรม คำนวณอายุได้ ๖๕ ปี สิ้นประวัติพระยาประมูลธนรักษ์เท่านี้