ข้ามไปเนื้อหา

หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๖) - ๒๔๗๕ b.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
สารบาน
กระแสพระราชดำริเรื่องเมืองเขมร หน้า
อธิบายมูลเหตุตอนที่ ๑ "
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่พระองค์ด้วง "
ใบบอกเจ้าพระยาบดินทรเดชาสนองพระราชโองการ " ๑๐
กระแสรับเจ้าพระยาบดินทรเดชาสนองพระราชโองการ " ๒๕
อธิบายมูลเหตุตอนที่ ๒ " ๒๕
กระแสรับสั่งตอบเจ้าพระยาบดินทรเดชา " ๒๘
อธิบายมูลเหตุตอนที่ ๓ " ๓๐
ตราให้หากองทัพเจ้าพระยาบดินทรเดชากลับกรุงเทพ ฯ " ๓๐