ข้ามไปเนื้อหา

หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๙) - ๒๔๖๑.pdf/17

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๑๖)

(๗)พงษาวดารเมืองตรังกานู

(๘)พงษาวดารเมืองกลันตัน

ภาคที่เจ้าพระอภัยราชามหายุติธรรมธรพิมพ์แจกในงานศพหม่อมเจ้าหญิงอรชรในพระเจ้าบรมวงษ์เธอชั้น ๑ กรมหมื่นไกรสรวิชิต เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๕๘ มี ๓ เรื่อง คือ

(๑)พงษาวดารเมืองปัตตานี

(๒)พงษาวดารเมืองสงขลา

(๓)พงษาวดารเมืองนครเชียงใหม่

ภาคที่พระยาศรีสำรวจ (ชื่น ภัทรนาวิก) พิมพ์แจกในงานศพมารดาเมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๕๘ มี ๓ เรื่อง คือ

(๑)พระราชพงษาวดาร ความเก่า

(๒)พงษาวดารเมืองลแวก

(๓)พงษาวดารหัวเมืองมณฑลอิสาณ

ภาคที่คุณหญิงหุ่น รณไชยชาญยุทธ พิมพ์แจกในงานศพพระยารณไชยชาญยุทธ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ เมื่อปีมเสง พ.ศ. ๒๔๖๐ มี ๔ เรื่อง คือ

(๑)จดหมายเหตุจีนว่าด้วยกรุงสยามแต่โบราณ

(๒)ศักราชรัชกาลครั้งกรุงศรีอยุทธยาตามที่สอบใหม่

(๓)พงษาวดารลาวเฉียง

(๔)พงษาวดารเมืองหลวงพระบาง