หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๙) - ๒๔๖๑.pdf/97

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๗๖
บานพแนก
  • เมืองหลวงพระบางราชธานี
  • ณวัน ๗ ฯ ๓ ค่ำ ปีชวด สัมฤทธิศก ๑๒๕๐

 ข้าพเจ้า พระพลัษฎานุรักษ์ ปลัดทัพ ได้รับพระราชทานหาตัวท้าวขุนกรมการแลผู้เถ้าผู้แก่ในเมืองแถงมาไล่เลียงตรวจสอบด้วยต้นเดิมของเมืองแถงพอเปนเค้าเลา ๆ ความตามมูลเหตุเดิม เปนความปรำปราปู่เล่าย่าตาเล่ายายสืบกันมาบ้าง เปนเรื่องซึ่งในเวลาท้าวขุนได้ทราบการเห็นการเองบ้าง เก็บความร้อยกรองขึ้นพอเปนเค้าเลาความ จะเปนการถี่ถ้วนนักก็มิอาจจะสืบสวนได้โดยถนัด เพราะด้วยในเมืองแถงเปนคนป่าดง ความที่จะจดจำมั่นคงก็เปนท่อนเปนบั้น ฟั่นเฟือนแผกผันคลาศเคลื่อนไม่เปนต้นปลาย ด้วยเหตุนั้น ความซึ่งจะบรรยายจึงไม่บริบูรณ์ถ้วนถี่ ถึงดังนั้น ก็ดีพอเปนทางที่จะเห็นเค้าเงาเงื่อนได้บ้างซึ่งเปนต้นเดิมสืบมา ได้รับพระราชทานพิจารณาตรวจสอบโดยรอบคอบตามคำให้การ ความเดิมเบื้องต้นของพงษาวดารที่เปนความเลื่อนลอยผิดธรรมดา คือ กล่าวถึงเมืองฟ้าแลเทพยดาลงมาเกิดเอากำเนิดเปนต้นชาติต้นแซ่ ความข้อนี้เปนแน่ที่จะหาเปนจริงดังนั้นไม่ เรียบเรียงไปตามคำให้การ มิได้เปนหลักฐานอ้างเหตุอันใด ย่อมเปนไปตามอัตโนมัติของคนภายหลัง หยิบยกมาตั้งพอเปนต้นที่จะได้เรียบเรียงต่อไป เปนอันดับมาถึงในปัตยุบันบัดนี้