หน้า:พงศาวดารอีสาน - แข้ ประทุมชาติ - ๒๔๗๒.pdf/33

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๘

ตำแหน่งยกรบัตร ให้ท้าวโพธิสาร (ตา) รับประทวนเป็นหลวงยศเยศสุรามฤต ผู้ช่วย เป็นผู้แทนนายอำเภออุทัยยโสธร โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวสิทธิสาร (สมเพศ) รับประทวนเป็นหลวงยศวิทยธำรง ผู้ช่วย โปรดเกล้าฯ ให้เมืองจันทร์ (ฉิม) รับประทวนเป็นหลวงยศเขตรวิมลคุณ ทำการตำแหน่งมหาดไทย์ เป็นผู้แทนนายอำเภอปจิมยโสธร

ครั้นถึงปี ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) โปรดให้ซานนท์ (ชาย) รับประทวนเป็นหลวงยศอดุลผฤตเดช ทำการตำแหน่งพล

ครั้นปี ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) มณฑลอุบลฯ แต่งให้เจ้าเหลี่ยม บุตรเจ้าอุปราชเมืองนครจำปาศักดิ์ เป็นผู้แทนนายอำเภออุทัยยโสธรณบ้านลุมพุก ให้นายพัน เมืองอุบลฯ เป็นผู้แทนนายอำเภอปจิมยโสธร

ครั้นเดือนกุมภาพันธ์ในปีเดียวกันนั้น นายพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑๐ มณฑลอุบลฯ มณฑลอุดร และมณฑลร้อยเอ็ด เสด็จมาตรวจราชการ และเสด็จมาที่เมืองยโสธร

ครั้น พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามอำเภออุทัยยโสธรเป็นอำเภอคำเขื่อนแก้ว และเปลี่ยนนามอำเภอปจิมยโสธรเป็นอำเภอยโสธร