หน้า:พงศาวดารอีสาน - แข้ ประทุมชาติ - ๒๔๗๒.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ค้นเลือกดูเรื่องอื่นต่อไป ก็เกรงจะช้าวันและจะไม่ทันกำหนดงาน ออกรู้สึกลำบากใจเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าจึงได้ถวายพงศาวดารฉะบับนี้แด่ท่านผู้เป็นเจ้าภาพเพื่อทรงตรวจและทรงพิเคราะห์ต่อไปว่า จะควรประการใด เมื่อท่านทรงตรวจดูแล้ว ก็เป็นที่พอพระทัย และโปรดให้พิมพ์พงศาวดารฉะบับนี้ขึ้น ข้าพเจ้าจึงได้ทำคำอธิบายเพิ่มเติมไว้บางแห่งสำหรับประกอบเรื่องตามที่ควรจะทำได้ในเวลาอันน้อย (มีเวลาทำธุระในเรื่องนี้เพียง ๓ วันเท่านั้น) เพื่อเป็นทางวินิจฉัยต่อไป ถ้าจะมีพลาดพลั้งอยู่บ้างประการใด ขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วย

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในพระกุศลทักษิณานุปทานซึ่งหม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช ได้ทรงบำเพ็ญเป็นปัตติทานมัย มีทารสังคหธรรมเป็นที่ตั้ง ทั้งได้โปรดให้พิมพ์พงศาวดารฉะบับนี้ให้แพร่หลายเป็นที่ระลึกด้วย

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒