หน้า:พรบ ควบคุมขอทาน ๒๔๘๔.pdf/7

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๘๔
เล่ม ๕๘ หน้า ๑๓๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • พิบูลสงคราม
  • นายกรัฐมนตรี