หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ ๒๔๗๗ (๕).pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๒ หน้า ๗๐
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ มาตรา ๒๒๕ ตอนสุดท้าย ที่พระราชบัญญัติให้ยกเลิก มีความดั่งนี้ "ท่านว่า มันผู้ปลอมหนังสือสำคัญอย่างใด ๆ เช่นว่ามานี้ มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไปจนถึงสิบปี และให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง"