หน้า:พรบ แก้ไข กอ ๒๔๗๗ (๒).pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๑ หน้า ๔๕๗
วันที่ ๙ กันยายน ๒๔๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๓๑ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสองพันบาท

มาตรา ๑๓๒ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท

มาตรา ๑๓๓ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๓๔ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท

มาตรา ๑๓๕ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงสี่พันบาท

มาตรา ๑๓๖ จำคุกตั้งแต่สามเดือนจนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงหกพันบาท

มาตรา ๑๓๗ จำคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๑๓๘ วรรค ๑ จำคุกไม่เกินสี่ปี และปรับไม่เกินสองพันบาท หรือถึงสองเท่าราคาสินบนนั้น