หน้า:พุทธชัยมงคล ๘ - ๒๕๐๔.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงจำนงสุนทร (ช่วง โกมลานนท์) กำหนดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๔ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เจ้าภาพได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง พุทธชัยมงคล ๘ ออกแจกจ่ายเป็นที่ระลึกในงานนี้ กรมศิลปากรพิจารณาแล้วอนุญาตให้จัดพิมพ์แจกจ่ายได้ดังประสงค์

เรื่อง พุทธชัยมงคล ๘ นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชนะของพระพุทธเจ้า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ (เมื่อครั้งยังทรงเป็นกรมขุนสมมตอมรพันธุ์) ได้มีรับสั่งไปยังพระยาวุฒิการบดีให้สั่งขุนประพันธ์เนติวุฒิ กับนายคำ ศาสนดิเลก แปลและเรียบเรียงขึ้นตามใจความในฎีกาพาหุง และได้มอบให้พระสาสนโสภณเป็นผู้ตรวจแก้