หน้า:ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์และพระพุทธรูป พ.ศ. 2520.pdf/10

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
 1. พระพุทธชินสีห์ (วัดพระเชตุพนฯ)
 2. พระพุทธปาลิไลยก์
 3. พระศรีสากยมุนี
 4. พระพุทธตรีโลกเชษฐ
 5. พระพุทธรรรมสรราช
 6. พระพุทธนฤมิตร
 7. พระพุทธชินสีห์ (วัดบวรนิเวศวิหาร)
 8. พระศาสดา (วัดบวรนิเวศวิหาร)
 9. พระโต
 10. พระไสยา
 11. พระพุทธวชิรญา
 12. พระพุทธปัญญาอัดตะ
 13. พระสมุทรนินนาท
 14. พระพุทธอนันตคุณ อดุลยบพิตร
 15. พระพุทธสิหิงคปฏิมากร
 16. พระพุทธยังคีรส
 17. พระพุทธชินราช (วัดเบญจมบพิตร)
 18. พระสักยสิงห์
 19. พระหริภุญชัยโพธิสัตว์
 20. พระพุทธนรสีห์น้อย
 21. พระอัฏฐารส ศรีสุคตทศพลญาณบพิตร
 22. พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดกัลยาณมิตร)