หน้า:รายงานการประชุม สผ (๒๔๗๕-๑๑-๒๙).pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๔๒/๒๔๗๕ (วิสามัญ)
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕
ณพระที่นั่งอนันตสมาคม
เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา

สมาชิกมาประชุม ๕(ต้นฉบับตรงนี้อ่านไม่ออก) นาย

ประธานสภาฯ กล่าวว่า รายงานการประชุมของสภา ครั้งที่ ๓๑ ถึง ๓๕ นั้น ได้วางให้อ่านตามระเบียบแล้ว ฉะเพาะครั้งที่ ๓๕ ซึ่งเป็นรายการประชุมตอนเข้าในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนั้น ก็ได้คัดสำเนาแจกสมาชิกทั่วกันแล้ว ถ้าหากไม่มีผู้ใดทักท้วงในถ้อยคำใดแล้ว ก็ขอให้ลงมติรับรองเป็นอันใช้ได้ต่อไป.

หลวงแสงนิติศาสตร์เสนอว่า ในรายงานประชุม ครั้งที่ ๓๕ หน้า ๓ จากข้างท้าย ในตอนที่ว่า "หลวงแสงนิติศาสตร์กล่าวว่า เดิมก็ไม่ตั้งใจที่จะแก้…จนถึงคำว่า จึ่งคิดว่าควรแก้เสีย" นั้น ขอตกคำว่า "ถึงคำ คณะกรรมการราษฎร และกรรมการราษฎร เมื่อได้คิดแก้ ๒ คำนี้ จึ่งคิดแก้คำ สภาผู้แทนราษฎร ตามไปให้เข้าใจกัน" ลงต่อคำว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตัดคำว่า จึ่งคิดว่าควรแก้เสีย ออก

๗๓