หน้า:หลักภาษาไทย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณะ.pdf/92

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
หนังสือที่แต่งและพิมพ์แล้ว


๑. ไวยากรณ์ไทย ว่าด้วย อักขรวิธี พิมพ์ครั้งที่ ๖
พ.ศ. ๒๔๙๓
๒.   วจีวิภาค พิมพ์ครั้งที่ ๗
พ.ศ. ๒๔๙๓
๓.   วากยสัมพันธ์ พิมพ์ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๔๙๓
๔.   ฉันทลักษณ์ พิมพ์ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๔๙๓
๕. มหาภารตะยุทธคำกลอน พ.ศ. ๒๔๗๕
๖. เรื่องปลีก ทั้งที่เป็นคำประพันธ์บางเรื่อง และทั้งที่เป็นร้อยแก้ว ลงในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งใช้นามปากกาว่า ‘สามเณรนิ่ม’ ‘พระมหานิ่ม’ ‘ม.ห.น.’ ‘อ.น.’ ‘อ.น.ก.’ ‘อุนิกา’ และ ‘อนึก คำชูชีพ’ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๗–๒๔๘๔