หน้า:อธิบายเรื่องธงไทย - ดำรง - ๒๔๗๖.pdf/17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ถึงรัชชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ โปรดฯ ให้สร้าง

ธงราชินีใหญ่ พื้นสีเหลือง กว้าง ๑๐ ส่วน ยาว ๑๕ ส่วน ชายตัดเป็นแฉกอย่างรูปหางนกแซงแซว ลึกเพียงส่วนที่ ๔ แห่งด้านยาว ที่ศูนย์กลางมีรูปครุฑพ่าห์สีแดงเหมือนกับธงมหาราชใหญ่ เป็นเครื่องหมายระจำพระองค์สมเด็จพระราชินี สำหรับชักขึ้นบนเสาใหญ่เรือพระที่นั่งซึ่งสมเด็จพระราชินีได้เสด็จโดยพระราชอิสสริยยศ เป็นที่หมายให้ปรากฏว่า ได้เสด็จในเรือลำนั้น และทรงสร้าง

ธงราชินีน้อย ขนาดและส่วนเหมือนกับธงมหาราชน้อย ต่างกันแต่ชายธงเป็นสีแดง ใช้แทนธงราชินีใหญ่ สำหรับประจำพระองค์สมเด็จพระบรมราชินี ในขณะที่โปรดฯ ให้ใช้ธงราชินีน้อยนี้ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ยิงสลุตถวายคำนับ

ธงเยาวราชธวัชสำหรับราชตระกูลนั้น เหมือน