ข้ามไปเนื้อหา

หน้า:อาถรรพ์ - ประจวบ ภัททะปัญโญ - ๒๔๙๘.pdf/35

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๐

นะ แก้อาถรรพ์ด้วย พุทธานุภาเวนะ ธรรมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ อิติสิทธิพุทธังสมาธิ อิติสิทธิธัมมังสมาธิ อิติสิทธิสังฆังสมาธิ อิติสิทธิสุตังสมาธิ อิติสิทธิวินัยยังสมาธิ อิติสิทธิธัมมังสมาธิ อิติสิทธินะโมพุทธายะสมาธิ อิติสิทธิปาระมิตตาสมาธิ อิติสิทธิมังรักขันตุสมาธิ

แล้วเอาแป้งหอมผสมน้ำหอมเจิมบริเวณส่วนที่มีอาถรรพ์ ถ้าเป็นไฝปาน ทำครั้งเดียว ถ้าเป็นแผลหรือธรรมชาติ ต้องทำ ๓ วัน ตามตำราเดิมท่านกล่าวว่า อาถรรพ์ประเภทนั้น ๆ หายหมด ส่วนอาถรรพ์เกี่ยวกับบ้านเรือและที่ดินในบางแห่งทีมีอาถรรพ์ ใช้คาถาบทนนี้ทำน้ำมนต์ประพรม อาถรรพ์ต่าง ๆ หายสิ้น และยังแก้อาถรรพ์ได้ทุกชนิด หรือเสกน้ำอาบได้ทุก ๆ วันหรือทุก ๆ เจ็ดวัน ดีนัก

ภาษิต

สำหรับคนเจ็บ ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ตราบนั้นย่อมมีความหวัง จงตั้งความหวังไว้ให้สูงสุด แต่จงเตรียมตัวไว้รับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุด ความหวังย่อมเกิดขึ้นในดวงจิตเสมอ ความหวังบอกแก่เราเสมอว่า ทำต่อไป ทำต่อไป และในที่สุด นำเราไปสู่หลุมฝังศพหรือเชิงตะกอน