หน้า:ASEAN Charter Thai.pdf/59

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
59

สมาคมยานยนต์แห่งอาเซียน
สมาคมธนาคารอาเซียน
สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
ที่ประชุมทางด้านธุรกิจของอาเซียน
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน
สภาผู้ประกอบการธุรกิจเคมีอาเซียน
สมาพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งอาเซียน
สภาการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อาเซียน
สภาการประกันภัยอาเซียน
สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน
สมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศแห่งอาเซียน
สมาพันธ์อุตสาหกรรมเหล็กและแร่เหล็ก
ชมรมเภสัชแห่งอาเซียน
สมาคมการท่องเที่ยวประจําอาเซียน
สมาพันธ์แห่งสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมาพันธ์สภาผู้ส่งสินค้าทางเรืออาเซียน
สภาธุรกิจระหว่างสหรัฐ-อาเซียน

3. สถาบันวิชาการ

เครือข่ายสถาบันศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติระหว่างประเทศของอาเซียน

4. องค์กรภาคประชาสังคม

สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งอาเซียน