อักขราภิธานศรับท์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

หน้าปก

หนังสือ


อักขราภิธานศรับท์
DICTIONARY


OF THE


SIAMESE LANGUAGE
BY


Dr. Be Bradley
BANGKOK.
1873

หน้าแจ้งความ

แจ้งความ

๏ หนังสือ อักขรา ภิธานศรับท์ นี้ เปน คำ ไทย อธิบาย ความ โดย พิศดาร ตาม ภาษาไทย ข้าพเจ้า หมอ ปรัดเล ได้ ให้ อาจารริย์ ทัด คัด แปล แล อธิบาย โดย ละเอียด ตาม วิธี อักษร สยาม ภาคย์ ได้ ตี พิมพ์ รืม ป้อม ปาก คลอง บาง กอก ใหญ่ หลัง วัง สมเด็จ พระเจ้า น้องยาเธอ จ้าว ฟ้า จาตุรณรัศมี จบ ลง เมื่อ ณวัน อังคาร เดือน สิบสอง ขึ้น ค่ำ หนึ่ง จุลศักราช ๑๒๓๕ ปีรกาเบณจศึก ๚ะ


หน้า ๑

หน้าต้น
หนังสือ
อักขราภิธานศรับท์
เปน คำ ไท อธิบาย ความ ตาม ภาษา ไทย
กากะนึก กามะ

กา, นก ตัว ดำ เที่ยว หา กิน อยู่ ริม บ้าน. อนึ่ง เปน ภาชะนะ สำหรับ ใส่ น้ำ ต้ม บ้าง. อนึ่ง ทำ เป็น สำคัญ อย่าง นี้ ๋ บ้าง.

กาโก  ฯ  เปน ศรับท์ แปล ว่า กา.
กากะ  ฯ  คำ ไทย ส่า กา, นก ตัว ดำ นั่น เอง.
กาขาว, กา เผือก, แต่ ตาม ทรรมดา มัน นั้น ตัว ศี ดำ.
กา บอก ข่าว, นก ตัว ดำ ทำ อาการ ร้อง กอก แกก ๆ, เหมือน จะ บอก ข่าว ต่าง ๆ.

กาคะนา  ฯ  ชื่อ สัตว มี ใน เรื่อง สิบ สองเหลี่อม นั้น. อนึ่ง ว่า หมู่ กา.

กา เงิน, ภาชนะ สำหรับ ใส่ น้ำ, ทำ ด้วย เงิน, เหมือน อย่าง พวก ขุน นาง ใช้ นั้น.

กา ตะกั่ว, ภาชะนะ สำหรับ ใส่ น้ำ, ทำ ด้วย ตะกั่ว, เหมือน อย่าง กา ใส่ น้ำ กาแฝ่ เปน ต้น นั้น.
กา ต้ม น้ำ, คือ กา เปน ภาชนะ ต้ม น้ำ.
กา ทอง ขาว, ภาชะนะ สำหรับ ใส่ น้ำ, ทำ ด้วย ทอง ขาว.
กา ทอง คำ, ภาชะนะ สำหรับ ใส่ น้ำ, ทำ ด้วย ทอง คำ, สำหรับ จ้าว แล คน มี วาศนา มาก ใช้.
กา ทอง แดง, สำหรับ ใส่ น้ำ บ้าง, ต้ม น้ำ บ้าง, ทำ ด้วย ทอง แดง.
กา ทอง เหลือง, ภาชะนะ สำหรับ ใส่ น้ำ, ทำ ด้วย ทอง เหลือง.
กา น้ำ, ภาชะนะ สำหรับ ใส่ น้ำ กิน, เหมือน อย่าง กา เงิน เปน ต้น.

ก๋า, คือ คน เก่ง ไม่ กลัว ใคร, กิน เล่า เมา เที่ยว หร้า อยู่ กลาง ถนน เปน ต้น.

กากี   ฯ   ชื่อ หญิง ใน เรื่อง นิทาน แต่ ก่อน, มี หลาย เล่ม.

กาแก, นก ตัว ดำ เล็ก กว่า กา, ร้อง เสียง ดัง แก ๆ.

กากะนึก  ฯ  คือ ทรัพย์ นอ้ย ไม่ ถึง เฟื้อง. เรา เปน คน จน มี ทรัพย์ อยู่ กากะนึก หนึ่ง เท่า นั้น.

กากะทึง  ฯ  เปน ชื่อ ต้น ไม้ อย่าง หนึ่ง, ดอก มัน คล้าย ๆ กับ ดอก สาระพี.

กากะบาท  ฯ  แปล ว่า ตีน กา, เขียน ไว้ อย่าง นี้ ๋ เปน สำคัญ ว่า ค่ำ ตก ใน ที่ นั้น. อนึ่ง เรียก ว่า ไม้ จัตวา

กา ขีด ไว้, คือ ขีด ไว้ อย่าง นี้ ๋, เรา จะ ขีด ไว้ เปน สำคัญ เช่น นี้ -:-.

กาณะ  ฯ  คำ ไท ว่า ตา บอด, คือ ตา มืด ตา เหน ไม่ ได้.

กา ฝาก, ต้น ไม้ อย่าง หนึ่ง, มัน งอก ขึ้น ติด อยู่ กับ กิ่ง ไม้ ต่าง ๆ.

กาแฝ่, ต้น ไม้ อย่าง หนึ่ง, มา แต่ เมือง นอก, เม็ด มัน ต้ม น้ำ ร้อน กิน, คล้าย กับ ใบ ชา.

กาเฟือง, คือ กา น้ำ ที่ ทำ ด้วย ทอง เหลือง บ้าง เปน ต้น, ทำ เปน เฟือง ๆ นั้น.

กามาพะจร  ฯ  ชื่อ สวรรค์ ๖ ชั้น, บุคล กระทำ การ กุศล มี ศิล แล ทาน เปน ต้น, ไท ถือ ว่า ได้ ไป บังเกิด ใน ชั้น กามาพะจร สวรรค์ ชั้น ใด ชั้น หนึ่ง นั้น.

กาเมสุ  ฯ  แปล ว่า ใน กาม ทั้งหลาย.

กาเมสุมิจฉาจาร  ฯ  ประพฤษดิ์ ผิด ใน ความ ปราถนา, คือ ล่วง ประ เวณีย์ ผัว เมีย เขา นั้น.

กาโม  ฯ  ความ อยาก ได้, คือ ใจ คิด ใคร่ ได้ นั้น.

กามะ  ฯ  ว่า ความ ใคร่ ได้.

กามะตันหา  ฯ  ใจ ปราถนา อยาก ได้ สิ่ง ของ ทั้งปวง, ใคร่ อยาก ได้.

กามะคิเลศ  ฯ  คือ อยาก ได้ ใน เรื่อง ของ ที่ จะ กระทำ ให้ ใจ เศร้า หมอง นั้น.

กามภพ  ฯ  ว่า อยาก ไป บังเกิด ใน โลกย์ ต่าง ๆ.

กามะพฤกษ  ฯ  ต้น ไม้ เปน ที่ ให้ สม ปราถนา.

กามคุณ  ฯ  ใจ ปราถนา รูป, เสียง, กลิ่น, รศ, ถูก ต้อง ด้วย กาย.

กามราค  ฯ  ใจ อยาก เสพ เมถุน, จะ ไคร่ ได้ ความ คำนัด.

หน้า ๒

กาโล กาเหว่า

กามะวิตก ฯ ความ คิด ตรึก ตรอง ไป ใน เรื่อง กิเลศ กาม, แล พัศดุ กาม เปน ต้น.

กายา ฯ ตัว คน ตัว สัตว เดียรฉาน ทั้งปวง, คือ รูป กาย อัน ประชุม ลง ซึ่ง ของ ชั่ว นั้น เอง.

กายี ฯ ว่า กาย. ชื่อ เสนาบดี ผู้ พิภาคษา, ใน เรื่อง นิทาน สิบ สอง เหลี่ยม.

กาโย ฯ ตัว คน ตัว สัตว ทั้งปวง, คือ ร่าง กาย นำ มา ซึง ของชั่วนั้น.

กายะ ฯ ว่า กาย, คือ ปันจะขันธ์ ประชุม กัน.

กายะกรรม ฯ การ ทิ้ ทำ ด้วย กาย.

กายะศิทธิ ฯ สำเร็ทธิ์ ด้วย กาย. อนึ่ง ฆ่า ปรอด ตาย, ว่า เปน กายะศิทธิ.

การิยะ ฯ กระทำ แล้ว.

การุณิโก ฯ แปล ว่า ประกอบ ด้วย ความ กรรุณา.

การะเกศ, ดอกไม้ ศี เหลือง กลิ่น หอม ดี ดู งาม, ต้น เท่า ด้ำ ภาย, ใบ เปน หนาม, ขึ้น อยู่ ที่ ดิน เปียก ริม น้ำ.

การะณิกา ฯ ต้น ไม้ ดอก ขาว ก้าน แดง งาม, กลิ่น หอม ดี, ต้น โต เท่า น่อง, ใบ เท่า สอง นิ้ว คาย ๆ.

การะณิเหตุ ฯ เหตุ เดิม แรก กระทำ.

การะณัง ฯ เหตุ ทั้งปวง ต่าง ๆ.

การะบูร, ของ เผ็ด ร้อน เปน เม็ด ๆ เหมือน น้ำ ตาน ทราย, มา แต่ เมือง นอก, ใช้ ทำ ยา หลาย อย่าง หอม ดี.

การะวิก ฯ นก งาม เสียง เพราะ, เมือง ไท ไม่ มี. อนึ่ง ชื่อ ภูเขา, บริวาน เขา พระเมร.

การะเวก ฯ ความ เหมือน การะวิก.

กาหรอด นก อย่าง หนึ่ง มัน ร้อง ดัง กรอด ๆ เปน ต้น, กิน ผลไม้.

การก ฯ กระทำ. อนึ่ง หนังสือ สำหรับ เรียน ภาษา, เขา เรียก ชื่อ อย่าง นั้น.

กาลาป๋า, เปน ชื่อ เกาะ หนึ่ง อยู่ ทิศ ใต้ ใน ทะเล, เขา เรียก เกาะ ยะกะกรา บ้าง.

กาลี ฯ ว่า โทษ การ ชั่ว หน้า อาย ที่ ไม่ ควร จะกระทำ, คือ เด็ก หญิง ชาย ที่ ยัง ไม่ สม ประเวณีย์ เปน ผัว เมีย กัน เปน ต้น.

กาลุไท ฯ เคราะห์ ร้าย มา ถึง เปน เพลา เปน คราว.

กาเล ฯ เพลา, ขณะ ครั้ง, คราว.

กาโล ฯ เวลา, เหมือน กัน.

กาลำภัก, แก่น ไม้ ที่ ไม่ เคย มี ตาม ทำเนียม, กลิ่น หอม ดี, ศี ดำ เปน เส้น ๆ, ทำ ยา บ้าง, เผา ไฟ ไหว้ จ้าว บ้าง.

กาหล่ำ, ผัก คล้าย กับ ผัก กาด, เปน ปลี หุ้ม ห่อ กัน อยู่, ต้น สัก คืบ หนึ่ง, ผัด กิน, ต้ม กิน ก็ ได้.

กาละ ฯ เวลา ตาย.

กาละกัดตา, เปน หัว เมือง ขึ้น แก่ อังกฤษ. ยยู่ ใน ประเทศ บังคลา.

กาละกีริยา ฯ ว่า ตาย.

กาลปาวะสาน ฯ ว่า เปน ที่ สุด กัลป์.

กาลัง ฯ ตาย.

กาละได, คือ เวลา ใด, เมื่อ ไร, ขณะ ใด, ครั้ง ใด, ปาง ใด.

กาลิง, นก ตัว เขียว เหมือน นก แก้ว ปาก ดำ, ต้ว ไม่ สู่ โต, อยู่ ใน ป่า ออก ลูก ใน โพรง ไม้, คน เอา มา เลี้ยง บ้าง.

กาลิงปิง, เปน ชื่อ ต้น ไม้ ย่อม ๆ อย่าง หนึ่ง, มี ลูก รศ เปรี้ยว, เขา กิน เปน กับ เข้า.

กาละบาต ฯ ดวง กลม โต เท่า ผล มพร้าว ห้าว, ศี คล้าย กับ โคม ที่ จุด ไฟ สว่าง, ตก ลง มา จาก อากาษ ถึง ดิน แล้ว, แตก กระจาย ออก เหมือน ไฟ ผะเนียง.

กาฬะปักข์ ฯ วัน แรม ค่ำ หนึ่ง ไป ถึง วัน สิ้น เดือน.

การะศรรบท์ ฯ ข่าว เล่า ฦๅ พูด กัน ต่อ ๆ มา. อนึ่ง กระทำ เสียง ดัง เที่ยง คืน, เปน คำ ตลาด.

กาละปังหา ฯ เปน ต้นไม้ ไม่ มี ใบ อยู่ ใน ทะเล น้ำ เคม, ต้น มัน ศีดำ.

กาละสูตร ฯ ขุม นรก มี สาย บัน ทัด เหล็ก รุ่ง เรือง เปน เปลว ไฟ, สำหรับ ดีด กาย สัตว นรก ให้ แตก ตาย.

กาละก่อน, คือ เวลา ที่ ล่วง แล้ว นาน บ้าง, เรว บ้าง.

กาหลง, ต้น ไม้ ไม่ สู้ โต, ดอก ขาว บาน เปน สี่ กลีบ ไม่ สู้ หอม, ใช้ ทำ ยา บ้าง, กา ซ่อน ของ ไว้ ลืม เสีย.

กาลัก, น้ำ คือ ลำ หลอด เหมือน ก้าน บัว ที่ ดูด น้ำ ให้ ไหล ไป นั้น.

กาหลัง, ชื่อ เมือง ใน เรื่อง อิเหนา.

กาล่อน, เปน ชื่อ ต้น ไม่ ม่วง อย่าง หนึ่ง, จุบ เนื้อ มัน ล่อน ไม่ ติด เม็ด นั้น.

กาวี ฯ ชื่อ ใบ เรือ ล่อง บท อย่าง หนึ่ง. หิน ศี แดง อ่อน พระสงฆ์ ทำ สำหรับ ลับ มีด โกน ทอง เหลือง.

กาเหว่า, นก ตัว ดำ บ้าง, ตัว ลายบ้าง, เล็ก กว่า กา, เสียง เพราะ, ไม่ รู้ จัก ทำ รัง, มัน ไข่ ให้ แม่ กา ฟัก.


ขึ้น

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก