ข้ามไปเนื้อหา

เพลงยาวพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ

จาก วิกิซอร์ซ
เพลงยาวพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้