เพลงยาวพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพลงยาวพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 คุณสุวรรณ. (2463). ประชุมเพลงยาว ภาคที่ 3: เพลงยาวคุณสุวรรณ ว่าด้วยอาการพระประชวรกรมหมื่นอับศรสุดาเทพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์แจกในการกฐินพระราชทานมหาอำมาตย์โท พระยาราชนกูล (อวบ เปาโรหิตย์) ณวัดพนัญเชิง ปีวอก พ.ศ. 2463].
2 ________. (2507). "กลอนเพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ". ใน กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ (น. 27–57). พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร. (พิมพ์ชำร่วยในงานทอดกฐินพระราชทานของกรมศิลปากร ณ วัดเทพธิดาราม 6 พฤศจิกายน 2507).