เรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง/รูป

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Lanchakon (1950, p. 54a).svg
 • รูปที่ ๑
 • พระราชลัญจกรมหาโองการ (องค์กลาง)

Lanchakon (1950, p. 54b).svg
 • รูปที่ ๒
 • พระราชลัญจกรพระครุฑพาห (องค์เดิม)
Lanchakon (1950, p. 55a).svg
 • รูปที่ ๓
  พระราชลัญจกรพระครุฑพาห (องค์กลาง)

Lanchakon (1950, p. 55b).svg
 • รูปที่ ๔
  พระราชลัญจกรพระครุฑพาห
Lanchakon (1950, p. 56a).svg
 • รูปที่ ๕
 • พระราชลัญจกรวชิราวุธ

Lanchakon (1950, p. 56b).svg
 • รูปที่ ๖
 • พระราชลัญจกรหงสพิมาน
Lanchakon (1950, p. 57a).svg
 • รูปที่ ๗
 • พระราชลัญจกรพรหมทรงหงส์ (องค์ใหญ่)

Lanchakon (1950, p. 57b).svg
 • รูปที่ ๘
 • พระราชลัญจกรพรหมทรงหงส์ (องค์น้อย)
Lanchakon (1950, p. 58a).svg
 • รูปที่ ๙
 • พระราชลัญจกรไอยราพต (เก่า) มีรูปพระอินทร์ทรง

Lanchakon (1950, p. 58b).svg
 • รูปที่ ๑๐
 • พระราชลัญจกรไอยราพต (เก่า) ไม่มีรูปพระอินทร์ทรง
Lanchakon (1950, p. 59).svg
 • รูปที่ ๑๑
 • พระราชลัญจกรไอยราพต (องค์ใหญ่)
Lanchakon (1950, p. 60a).svg
 • รูปที่ ๑๒
 • พระราชลัญจกรไอยราพต (องค์กลาง)

Lanchakon (1950, p. 60b).svg
 • รูปที่ ๑๓
 • พระราชลัญจกรไอยราพต (องค์น้อย)
Lanchakon (1950, p. 61).svg
 • รูปที่ ๑๔
 • พระราชลัญจกรไอยราพต (เก่า)
Lanchakon (1950, p. 62).svg
 • รูปที่ ๑๕
 • พระราชลัญจกรไตรสารเศวต
Lanchakon (1950, p. 63a).svg
 • รูปที่ ๑๖
 • พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (องค์ใหญ่)

Lanchakon (1950, p. 63b).svg
 • รูปที่ ๑๗
 • พระราชลัญจกรสยามโลกัคราช
Lanchakon (1950, p. 64a).svg
 • รูปที่ ๑๘
 • พระราชลัญจกรนามกรุง (องค์ใหญ่)

Lanchakon (1950, p. 64b).svg
 • รูปที่ ๑๙
 • พระราชลัญจกรนามกรุง (องค์น้อย)

Lanchakon (1950, p. 64c).svg
 • รูปที่ ๒๐
 • พระราชลัญจกรจักรรถ
Lanchakon (1950, p. 64d).svg
 • รูปที่ ๒๑
 • พระราชลัญจกรอุณาโลมในกลีบบัว
Lanchakon (1950, p. 65a).svg
 • รูปที่ ๒๒
 • ตราพระมหาเทพทรงพระนนทิการ

Lanchakon (1950, p. 65b).svg
 • รูปที่ ๒๓
 • ตราพระยมขี่สิงห์
Lanchakon (1950, p. 66a).svg
 • รูปที่ ๒๔
 • ตราจักร

Lanchakon (1950, p. 66b).svg
 • รูปที่ ๒๕
 • ตราราชสีห์คชสีห์รักษารัฐธรรมนูญ
Lanchakon (1950, p. 67a).svg
 • รูปที่ ๒๖
 • ตราพระราชสีห์
Lanchakon (1950, p. 67b).svg
 • รูปที่ ๒๗
 • ตราพระคชสีห์

Lanchakon (1950, p. 67c).svg
 • รูปที่ ๒๗
 • ตราพระสุริยมณฑลใหญ่
Lanchakon (1950, p. 68a).svg
 • รูปที่ ๒๙
 • ตราพระสุริยมณฑลน้อย

Lanchakon (1950, p. 68b).svg
 • รูปที่ ๓๐
 • ตราปักษาวายุภักษ์ (เก่า)
Lanchakon (1950, p. 68c).svg
 • รูปที่ ๓๑
 • ตราปักษาวายุภักษ์ (ใหม่)
Lanchakon (1950, p. 69a).svg
 • รูปที่ ๓๒
 • ตราบัวแก้ว
Lanchakon (1950, p. 69b).svg
 • รูปที่ ๓๓
 • ตราพระพิรุณทรงนาค

Lanchakon (1950, p. 69c).svg
 • รูปที่ ๓๔
 • ตราบุษบกตามประทีป
Lanchakon (1950, p. 70a).svg
 • รูปที่ ๓๕
 • ตราพระเพลิงทรงระมาด

Lanchakon (1950, p. 70b).svg
 • รูปที่ ๓๖
 • ตราเสมาธรรมจักร (เดิม)
Lanchakon (1950, p. 70c).svg
 • รูปที่ ๓๗
 • ตราเสมาธรรมจักร (ใหม่)
Lanchakon (1950, p. 71a).svg
 • รูปที่ ๓๘
 • ตราพระรามทรงรถ
Lanchakon (1950, p. 71b).svg
 • รูปที่ ๓๙
 • ตราพระวิศุกรรม

Lanchakon (1950, p. 71c).svg
 • รูปที่ ๔๐
 • ตราจันทรมณฑลใหญ่
Lanchakon - 041.svg
 • รูปที่ ๔๑
 • ตราจันทรมณฑลน้อย
Lanchakon (1950, p. 72b).svg
 • รูปที่ ๔๒
 • ตราพระดุลพาห
Lanchakon (1950, p. 72c).svg
 • รูปที่ ๔๓
 • ตรานารายณ์เกษียรสมุทร

Lanchakon (1950, p. 72d).svg
 • รูปที่ ๔๔
 • ตราคบเพลิงมีปีกและมีงู