แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Thammasat University
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขออภัยและขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องจากการชุมนุมของนักศึกษา


ตามที่ปรากฏเหตุการณ์จากการนัดชุมนุมแฟลชม็อบของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันทำให้เกิดความกังวลและความไม่สบายใจ

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น และเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  • ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนติดต่อ
  • งานสื่อสารองค์กร มธ. 19102563
  • งานสื่อสารองค์กร / 02-564-4493 / prthammasat.news at gmail.com
  • Media Hotline: พรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์ / 087-171-8944 / jamjamgroup.company at gmail.com

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2563, 19 ตุลาคม). แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขออภัยและขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องจากการชุมนุมของนักศึกษา. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/TULP.pr/photos/a.791829517834580/1285354638482063/

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"