ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:งานแบ่งตาม

จาก วิกิซอร์ซ
ลักษณะ ตัวอย่าง หมวดหมู่
งานแบ่งตามประเภท (type), รูปแบบ (format), หรือโครงสร้าง (structure) ของเนื้อหา ร้อยกรอง, ร้อยแก้ว ฯลฯ หมวดหมู่:งานแบ่งตามรูปแบบ
งานแบ่งตามประเภท (genre), แก่น (theme), หรือแนว (style) ของเนื้อหา โศกนาฏกรรม, จินตนิมิต, วีรคติ ฯลฯ หมวดหมู่:งานแบ่งตามประเภท
งานแบ่งตามหัวเรื่อง (subject) หรือหัวข้อ (topic) ของเนื้อหา วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์, อาหาร ฯลฯ หมวดหมู่:งานแบ่งตามหัวเรื่อง
งานแบ่งตามปีหรือยุคสมัยที่งานนั้นสร้างสรรค์ขึ้น สมัยอยุธยา, สมัยรัตนโกสินทร์, พุทธศตวรรษที่ 20 ฯลฯ หมวดหมู่:งานแบ่งตามปี
งานหนึ่ง ๆ อาจอยู่ในหมวดหมู่ข้างต้นมากกว่าหนึ่งหมวกหมู่