ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:จบหมายเหตุด้านข้าง

จาก วิกิซอร์ซ
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์

[แก้ไข]

ใช้สร้างหมายเหตุที่อยู่ด้านซ้ายหรือขวาของหน้า (sidenotes) แทนที่จะอยู่ด้านล่างหน้า (footnotes)

แม่แบบเหล่านี้ต้องใช้ควบคู่กัน คือ แม่แบบ:เริ่มหมายเหตุด้านข้าง, แม่แบบ:จบหมายเหตุด้านข้าง, แม่แบบ:หมายเหตุด้านซ้าย, แม่แบบ:หมายเหตุด้านขวา

วิธีใช้

[แก้ไข]

ในหน้า "หน้า:" (หน้าในเนมสเปซ "หน้า") ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ใส่ แม่แบบ:เริ่มหมายเหตุด้านข้าง ไว้ที่กล่องข้อความส่วนหัว (header) ของหน้า
  2. ใส่ แม่แบบ:จบหมายเหตุด้านข้าง ไว้ที่กล่องข้อความส่วนท้าย (footer) ของหน้า

ส่วนในหน้าหลัก ไม่จำเป็นต้องใช้แม่แบบเหล่านี้

เมื่อใส่แม่แบบทั้งสองแล้ว จึงใช้ แม่แบบ:หมายเหตุด้านซ้าย (สำหรับหมายเหตุที่อยู่ด้านซ้าย) หรือ แม่แบบ:หมายเหตุด้านขวา (สำหรับหมายเหตุที่อยู่ด้านขวา) ได้ แล้วแต่กรณี

โดยให้วาง แม่แบบ:หมายเหตุด้านซ้าย หรือ แม่แบบ:หมายเหตุด้านขวา ไว้ก่อนข้อความหลัก ด้วยโค้ดดังนี้

{{หมายเหตุด้านซ้าย (เปลี่ยนเป็น "ขวา" ถ้าต้องการด้านขวา)
| 1 = ข้อความหมายเหตุ (ช่องนี้จำเป็นต้องใส่)
| 2 = ขนาดอักษรที่ต้องการ, ต้องเป็นเลขอารบิก และตามด้วย %, ขนาดอัตโนมัติ คือ 90% (พารามิเตอร์นี้ สามารถใช้ว่า "ขนาด = " แทน)
| 3 = การจัดข้อความ ชิดซ้าย หรือขวา ด้วยคำสั่งว่า left หรือ right (พารามิเตอร์นี้ สามารถใช้ว่า "จัด = " แทน)
| 4 = ความสูงของหมายเหตุ, ต้องเป็นเลขอารบิก และตามด้วย %, ความสูงอัตโนมัติ คือ 140% (พารามิเตอร์นี้ สามารถใช้ว่า "สูง = " แทน)
| 5 = การจัดรูปแบบด้วยรหัสแบบ css (ถ้าต้องการจัด)
}}
ข้อความหลัก

ตัวอย่าง

{{หมายเหตุด้านซ้าย|ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่}}
ข้อความหลัก