ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:รายการเรียงลำดับ/doc

จาก วิกิซอร์ซ


วัตถุประสงค์

[แก้ไข]

แม่แบบนี้ใช้สร้างรายการที่เรียงลำดับ แต่อาจใช้อักษรอื่นเป็นหัวข้อ เช่น เลขโรมัน หรือพยัญชนะโรมัน แทนเลขอารบิก

วิธีใช้

[แก้ไข]

ให้ใช้รหัสดังนี้

{{รายการเรียงลำดับ | list_style_type = [ใส่รูปแบบหัวข้อ] | start = [ใส่ลำดับที่ต้องการให้เริ่ม] | [ใส่ รายการ 1] | [ใส่ รายการ 2] | ... }}
 • list_style_type ให้ใส่รูปแบบหัวข้อด้วยถ้อยคำดังนี้
  • "decimal" คือ เลขอารบิก (1, 2, 3, ...)
  • "lower-roman" คือ เลขโรมันพิมพ์เล็ก (i, ii, iii, ...)
  • "upper-roman" คือ เลขโรมันพิมพ์ใหญ่ (I, II, III, ...)
  • "lower-alpha" คือ พยัญชนะโรมันพิมพ์เล็ก (a, b, c, ...)
  • "upper-alpha" คือ พยัญชนะโรมันพิมพ์ใหญ่ (A, B, C, ...)
  • "thai" คือ เลขไทย (๑, ๒, ๓, ...)
 • : ถ้าปล่อยว่างไว้ จะใช้เลขอารบิก (1, 2, 3,...) โดยอัตโนมัติ
 • start ให้ใส่ลำดับที่ต้องการเริ่มสำหรับรูปแบบหัวข้อนั้น ๆ เช่น ใช้รูปแบบ "decimal" และต้องการให้เริ่มที่ลำดับ 10 ก็ใส่ว่า "10" จะขึ้นรายการด้วย "10", ใช้รูปแบบ "lower-roman" และต้องการให้เริ่มที่ลำดับ 10 ก็ใส่เลข "10" จะขึ้นรายการด้วยเลขโรมันว่า "v" ฯลฯ ถ้าปล่อยว่างไว้ จะขึ้นที่ลำดับแรกตามปรกติโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

[แก้ไข]
ตัวอย่างที่ 1 (เลขอารบิก)
{{รายการเรียงลำดับ | รายการ 1 | รายการ 2 | รายการ 3 | รายการ 4 }}
ผลลัพธ์:
 1. รายการ 1
 2. รายการ 2
 3. รายการ 3
 4. รายการ 4
ตัวอย่างที่ 2 (เลขอารบิก เริ่มที่เลข 6)
{{รายการเรียงลำดับ | start = 6 | รายการ 1 | รายการ 2 | รายการ 3 | รายการ 4 }}
ผลลัพธ์:
 1. รายการ 1
 2. รายการ 2
 3. รายการ 3
 4. รายการ 4
ตัวอย่างที่ 3 (พยัญชนะโรมันพิมพ์เล็ก เริ่มที่พยัญชนะตัวที่ 6 คือ ตัว f)
{{รายการเรียงลำดับ | list_style_type = lower-alpha | start = 6 | รายการ 1 | รายการ 2 | รายการ 3 | รายการ 4 }}
ผลลัพธ์:
 1. รายการ 1
 2. รายการ 2
 3. รายการ 3
 4. รายการ 4
ตัวอย่างที่ 4 (เลขโรมันพิมพ์ใหญ่ เริ่มที่เลข 100 คือ เลข C)
{{รายการเรียงลำดับ | list_style_type = upper-roman | start = 100 | รายการ 1 | รายการ 2 | รายการ 3 | รายการ 4 }}
ผลลัพธ์:
 1. รายการ 1
 2. รายการ 2
 3. รายการ 3
 4. รายการ 4
ตัวอย่างที่ 5 (เลขไทย เริ่มที่เลข 8 คือ เลข ๘)
{{รายการเรียงลำดับ | list_style_type = thai | start = 8 | รายการ 1 | รายการ 2 | รายการ 3 | รายการ 4 }}
ผลลัพธ์:
 1. รายการ 1
 2. รายการ 2
 3. รายการ 3
 4. รายการ 4

การตัดข้อความระหว่างหน้า

[แก้ไข]

ในกรณีที่มีการตัดข้อความระหว่างหน้าในเนมสเปซ "หน้า" ให้ใช้ {{รายการเรียงลำดับด้วยเลข}} แทน วิธีการโดยละเอียดอยู่ในหน้าแม่แบบนั้นแล้ว

แม่แบบที่เกี่ยวข้อง

[แก้ไข]