แม่แบบ:รูป/doc

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัตถุประสงค์[แก้ไข]

ใช้ใส่ภาพและคำบรรยายในตำแหน่งที่เหมาะสม

วิธีใช้[แก้ไข]

ใช้โค้ดภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ ดังต่อไปนี้ ตามคำอธิบายข้างล่าง

ภาษาไทย[แก้ไข]

{{รูป
<!-- รูป -->
| รูป = 
| กว้าง = 

<!-- ตำแหน่งรูป -->
| ตำแหน่ง = 
| ซ้ายรูป = 
| บนรูป = 
| ซ้าย = 
| บน = 

<!-- คำบรรยายรูป -->
| บรรยาย = 
| บรรยายกว้าง = 
| บรรยายบน = 
| บรรยายล่าง = 
}}

ภาษาอังกฤษ[แก้ไข]

{{figure
<!-- รูป -->
| image = 
| width = 

<!-- ตำแหน่งรูป -->
| position = 
| figureleft = 
| figuretop = 
| left = 
| top = 

<!-- คำบรรยายรูป -->
| caption = 
| captionwidth = 
| topcaption = 
| bottomcaption = 
}}

คำอธิบาย[แก้ไข]

ทุกช่องที่มีคำว่า "รูป" สามารถใช้คำว่า "ภาพ" แทนได้

ช่อง คำอธิบาย
ไทย อังกฤษ
รูป
รูป image ใส่ชื่อไฟล์รูป (รวมถึงนามสกุลไฟล์)
กว้าง width
 • ใส่ความกว้างของรูปตามต้องการ โดยต้องระบุเป็นพิกเซล (คือ เป็นเลข ตามด้วย "px" เช่น "100px")
 • ถ้าไม่ใส่ จะใช้ขนาด "400px" (สี่ร้อยพิกเซล) โดยอัตโนมัติ
ตำแหน่งรูป
ตำแหน่ง position ใส่ตำแหน่งของรูป โดยต้องเป็นภาษาอังกฤษ คือ
 • left = ซ้าย, ถ้ามีข้อความตามมา รูปจะอยู่บรรทัดเดียวกับข้อความ
 • right = ขวา, ถ้ามีข้อความตามมา รูปจะอยู่บรรทัดเดียวกับข้อความ
 • center = กลาง, ถ้ามีข้อความตามมา ข้อความจะตกอยู่ใต้รูป
 • absolute = ใช้ร่วมกับช่อง "ซ้ายรูป/figureleft" หรือ "บนรูป/figuretop"
ซ้ายรูป figureleft
 • ใช้ในกรณีที่ใส่ช่องก่อนหน้าว่า "absolute" เท่านั้น
 • ใช้ระบุระยะห่างของส่วนซ้ายของรูปกับส่วนซ้ายของพื้นที่ที่รูปจะอยู่
 • ต้องระบุเป็นพิกเซล (คือ เป็นเลข ตามด้วย "px" เช่น "100px")
บนรูป figuretop
 • ใช้ในกรณีที่ใส่ช่องก่อนหน้าว่า "absolute" เท่านั้น
 • ใช้ระบุระยะห่างของส่วนบนของรูปกับส่วนบนของพื้นที่ที่รูปจะอยู่
 • ต้องระบุเป็นพิกเซล (คือ เป็นเลข ตามด้วย "px" เช่น "100px")
ซ้าย left
บน top
คำบรรยายรูป
บรรยาย caption ใส่คำบรรยายรูป
บรรยายกว้าง captionwidth
 • ใส่ความกว้างของช่อง "บรรยาย/caption" ตามต้องการ
 • ต้องเป็นพิกเซล (คือ เป็นเลข ตามด้วย "px" เช่น "100px")
บรรยายบน topcaption ใส่คำบรรยายซึ่งจะปรากฏบนหัวรูป
บรรยายล่าง bottomcaption ใส่คำบรรยายซึ่งจะปรากฏข้างล่างรูป

ตัวอย่าง[แก้ไข]

ดูตัวอย่างการใช้งานในหน้าภาษาอังกฤษ