แม่แบบ:หนังสือภายนอก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์[แก้ไข]

ใช้สร้างส่วนต้นของหนังสือภายนอกของราชการไทย เพื่อให้สะดวกแก่การบริหารจัดการ

แผนผัง[แก้ไข]

ลับ (8)
ตราครุฑ
ด่วน (7)
ที่ ที่ (1)
จาก (2)

วัน (3)

เรื่อง เรื่อง (4)
เรียน เรียน (5)
พิเศษหัว (10) พิเศษ (9)
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนบ (6)

วิธีใช้[แก้ไข]

โค้ดที่ใช้ทั่วไป[แก้ไข]

ใช้โค้ดดังนี้ แบบคำหรือแบบเลขก็ได้

แบบคำ[แก้ไข]

{{หนังสือภายนอก
|ที่ = 
|จาก = 
|วัน = 
|เรื่อง = 
|เรียน = 
|แนบ = 
|ด่วน = 
|ลับ = 
|พิเศษ = 
|พิเศษหัว = 
}}

แบบเลข[แก้ไข]

{{หนังสือภายนอก
|1 = 
|2 = 
|3 = 
|4 = 
|5 = 
|6 = 
|7 = 
|8 = 
|9 = 
|10 = 
}}

โค้ดทั้งหมด[แก้ไข]

{{หนังสือภายนอก
<!-- หัว -->
|ที่ = 
|จาก = 
|วัน = 
|ด่วน = 
|ลับ = 
|เขียนทับลับ = 
|mt = 

<!-- ใต้ครุฑ -->
|เรื่อง = 
|เรียน = 
|เขียนทับเรียน = 
|แนบ = 
|พิเศษ = 
|พิเศษหัว = 

<!-- ครุฑ -->
| ครุฑ = 
| ขนาดครุฑ = 
| บรรยาย = 
| รูป = 
}}

คำอธิบาย[แก้ไข]

ช่องทั่วไป[แก้ไข]

ช่อง คำอธิบาย
แบบเลข แบบคำ คำที่ใช้แทนได้
1 ที่ เลขที่ ใส่เลขที่ของหนังสือ (เช่น "นร 1234/5678")
2 จาก ที่อยู่
3 วัน วันที่
  • ใส่วันที่
  • จะพบว่า มีบางกรณีที่วันซ้อนกับตราครุฑ ให้แก้โดยเพิ่มโค้ด |mt= แล้วลองปรับขนาดความสูง (ใส่เป็นเลข, เช่น "70")
4 เรื่อง ใส่เรื่อง
5 เรียน ถึง
  • ใส่บุคคลที่จ่าถึง
  • ถ้าต้องการเปลี่ยนคำว่า "เรียน" เป็นคำอื่น (เช่น "กราบเรียน", "ถึง" ฯลฯ) ให้เพิ่มโค้ด |เขียนทับเรียน= แล้วเติมข้อความที่ต้องการลงไป
6 แนบ เอกสารแนบ /
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ใส่สิ่งที่ส่งมาด้วย ถ้ามี
7 ด่วน
  • สำหรับข้อความระบุความด่วน (เช่น "ด่วนที่สุด") ถ้ามี
  • ถ้าต้องการใส่สี อาจใช้แม่แบบอื่น (เช่น แม่แบบ:สี) ช่วย
8 ลับ
  • สำหรับข้อความระบุชั้นความลับ (เช่น "ลับมาก") ถ้ามี
  • ถ้าต้องการใส่สี อาจใช้แม่แบบอื่น (เช่น แม่แบบ:สี) ช่วย
ช่องพิเศษ
9 พิเศษ มีช่องพิเศษช่อง 1 อยู่ใต้ช่อง "เรียน" สำหรับใส่ข้อความที่อาจมี เช่น เอกสารที่อ้างถึง
10 พิเศษหัว ใส่ชื่อหัวข้อของช่อง "พิเศษ" นั้น (เช่น "อ้างถึง")

ตราครุฑ[แก้ไข]

ตราครุฑอัตโนมัติ คือ File:Thai government Garuda emblem (Version 5).svg สามารถเปลี่ยนรูปอื่นได้ โดยเพิ่มโค้ด |ครุฑ = แล้วเติมเลขดังต่อไปนี้ลงไป

เลข รูป หมายเหตุ
1 Thai government Garuda emblem (Version 1).svg
2 Thai government Garuda emblem (Version 2).svg
3 Thai government Garuda emblem (Version 3).svg
4 Thai government Garuda emblem (Version 4).svg
5 Thai government Garuda emblem (Version 5).svg รูปที่ใช้อัตโมัติ
6 Thai government Garuda emblem (Version 6).svg
7 Thai government Garuda emblem (Version 7).svg

ขนาดอัตโนมัติ คือ 120px, สามารถเปลี่ยนขนาดได้ โดยเพิ่มโค้ด |ขนาดครุฑ = แล้วเติมเลขขนาดที่ต้องการลงไป (โดยไม่ต้องใส่ "px")

ถ้าต้องการเปลี่ยนทั้งรูป ให้เพิ่มโค้ด |รูป = แล้วใส่ชื่อไฟล์รูปลงไป (โดยไม่ต้องใส่คำว่า "ไฟล์:" หรือ "file:")

เมื่อเปลี่ยนรูปแล้ว สามารถเปลี่ยนคำบรรยายรูป (แทนคำบรรยายอัตโนมัติว่า "ตราครุฑ") ได้ด้วย โดยเพิ่มโค้ด |บรรยาย = หรือ |อธิบาย = แล้วเติมคำบรรยายที่ต้องการลงไป

ตัวอย่างที่ 1[แก้ไข]

โค้ด[แก้ไข]

{{หนังสือภายนอก
| ที่ = สผ ๐๐๑๙.๐๕/๘๘๖๕
| จาก = คณะกรรมาธิการการป้องกัน<br>และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ<br>สภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน<br>เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
| วัน = ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
| เรื่อง = ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง
| เรียน = ประธานสภาผู้แทนราษฎร
| เขียนทับเรียน = กราบเรียน
| พิเศษหัว = อ้างถึง
| พิเศษ = หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๘๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
| แนบ = สำเนาหนังสือขอลาออกจากกรรมาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ
| ด่วน = ด่วนที่สุด
}}

หรือ

{{หนังสือภายนอก
| 1 = สผ ๐๐๑๙.๐๕/๘๘๖๕
| 2 = คณะกรรมาธิการการป้องกัน<br>และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ<br>สภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน<br>เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
| 3 = ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
| 4 = ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง
| 5 = ประธานสภาผู้แทนราษฎร
| 6 = สำเนาหนังสือขอลาออกจากกรรมาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ
| 7 = ด่วนที่สุด
| 9 = หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๘๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
| 10 = อ้างถึง
| เขียนทับเรียน = กราบเรียน
}}

หรือ

{{หนังสือภายนอก
| สผ ๐๐๑๙.๐๕/๘๘๖๕
| คณะกรรมาธิการการป้องกัน<br>และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ<br>สภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน<br>เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
| ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
| ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง
| ประธานสภาผู้แทนราษฎร
| สำเนาหนังสือขอลาออกจากกรรมาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ
| ด่วนที่สุด
| 
| หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๘๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
| อ้างถึง
| เขียนทับเรียน = กราบเรียน
}}

ผลลัพธ์[แก้ไข]

ตราครุฑ
ด่วนที่สุด
ที่ สผ ๐๐๑๙.๐๕/๘๘๖๕
คณะกรรมาธิการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
สภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๘๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาหนังสือขอลาออกจากกรรมาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตัวอย่างที่ 2[แก้ไข]

โค้ด[แก้ไข]

{{หนังสือภายนอก
|ที่ = ดศ ๐๒๐๔/๘๑๓
|จาก = กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม<br>ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ<br>อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ<br>เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
|วัน = ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
|เรื่อง = ขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
|เรียน = เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
|ด่วน = {{สี|red|ด่วนที่สุด}}
|ลับ = {{สี|red|ลับมาก}}
|ครุฑ = 3
}}
{|
|-style="vertical-align:top;"
|width=9.5%|สิ่งที่ส่งมาด้วย
|๑.
|width=5em|
|คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
|-style="vertical-align:top;"
|
|๒.
|
|IP Address แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)
|-
|}

หรือ

{{หนังสือภายนอก
|1 = ดศ ๐๒๐๔/๘๑๓
|2 = กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม<br>ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ<br>อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ<br>เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
|3 = ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
|4 = ขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
|5 = เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
|7 = {{สี|red|ด่วนที่สุด}}
|8 = {{สี|red|ลับมาก}}
|ครุฑ = 3
}}
{|
|-style="vertical-align:top;"
|width=9.5%|สิ่งที่ส่งมาด้วย
|๑.
|width=5em|
|คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
|-style="vertical-align:top;"
|
|๒.
|
|IP Address แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)
|-
|}

หรือ

{{หนังสือภายนอก
|ดศ ๐๒๐๔/๘๑๓
|กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม<br>ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ<br>อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ<br>เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
|๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
|ขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
|เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
|
|{{สี|red|ด่วนที่สุด}}
|{{สี|red|ลับมาก}}
|ครุฑ = 3
}}
{|
|-style="vertical-align:top;"
|width=9.5%|สิ่งที่ส่งมาด้วย
|๑.
|width=5em|
|คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
|-style="vertical-align:top;"
|
|๒.
|
|IP Address แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)
|-
|}

ผลลัพธ์[แก้ไข]

ลับมาก
ตราครุฑ
ด่วนที่สุด
ที่ ดศ ๐๒๐๔/๘๑๓
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. IP Address แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)

ตัวอย่างที่ 3[แก้ไข]

โค้ด[แก้ไข]

{{หนังสือภายนอก
|ที่ = ๐๐๔/๒๕๖๓
|จาก = วัดดอนไชย ตำบลหย่วน<br>อำเภอเชียงคำ<br>จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
|วัน = ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
|เรื่อง = ให้กลับมารายงานตัว ณ วัดต้นสังกัด
|เรียน = สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า
|รูป = Buddhism dham jak.svg
|บรรยาย = ตราธรรมจักร
|mt = 70
}}

หรือ

{{หนังสือภายนอก
|1 = ๐๐๔/๒๕๖๓
|2 = วัดดอนไชย ตำบลหย่วน<br>อำเภอเชียงคำ<br>จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
|3 = ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
|4 = ให้กลับมารายงานตัว ณ วัดต้นสังกัด
|5 = สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า
|รูป = Buddhism dham jak.svg
|บรรยาย = ตราธรรมจักร
|mt = 70
}}

หรือ

{{หนังสือภายนอก
|๐๐๔/๒๕๖๓
|วัดดอนไชย ตำบลหย่วน<br>อำเภอเชียงคำ<br>จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
|๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
|ให้กลับมารายงานตัว ณ วัดต้นสังกัด
|สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า
|รูป = Buddhism dham jak.svg
|บรรยาย = ตราธรรมจักร
|mt = 70
}}

ผลลัพธ์[แก้ไข]

ตราธรรมจักร
ที่ ๐๐๔/๒๕๖๓
วัดดอนไชย ตำบลหย่วน
อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ให้กลับมารายงานตัว ณ วัดต้นสังกัด
เรียน สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า


ดูเพิ่ม[แก้ไข]