แม่แบบ:หัวเรื่องสถานีย่อย

จาก วิกิซอร์ซ
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
{{portal header 
| title = 
| parent = 
| class = 
| subclass1 = 
| subclass2 = 
| number = 
| midclass = 
| reviewed = 
| forcecat = 
| sortkey = 
| portal = 
| related_author = 
| wikipedia = 
| commons = 
| commonscat = 
| wikiquote = 
| wikinews = 
| wiktionary = 
| wikibooks = 
| wikiversity = 
| wikispecies = 
| wikivoyage = 
| wikidata = 
| wikilivres = 
| meta = 
| shortcut = 
| notes = 
}}

คำอธิบาย[แก้ไข]

พารามิเตอร์ทั่วไป[แก้ไข]

 • title: ใส่ชื่อสถานี
 • parent: ใส่ชื่อหน้าหลักของสถานี (ถ้ามี) ถ้าใส่ข้อมูลในช่องนี้ จะจัดหน้านั้น ๆ เข้าใน หมวดหมู่:สถานีย่อยที่ลิงก์ไปหน้าหลัก
 • class: ใส่อักษรหมวด ตามหน้า Portal:Index
 • subclass1: ใส่อักษรของหมวดย่อย (ถ้ามี)
 • subclass2: ใส่อักษรของหมวดย่อยอีกหมวด (ถ้ามี)
 • number: ใส่เลขหมวดของสถานีย่อย (ถ้ามี) – ปัจจุบันยังไม่เปิดใช้งาน
 • midclass: ใส่ข้อมูลในช่องนี้ เพื่อให้แสดงหมวดย่อยทั้งสองหมวด (ถ้าใส่ข้อมูลในช่อง "subclass1" และ "subclass2")
 • shortcut: ใส่ชื่อยูอาร์แอลย่อ
 • reviewed: ถ้าสถานีย่อยผ่านการตรวจสอบแล้ว ใส่ "yes"
 • notes: ใส่หมายเหตุ (ถ้ามี)

พารามิเตอร์ไว้เขียนทับ[แก้ไข]

 • forcecat: ใส่ชื่อหมวดหมู่วิกิซอร์ซที่ต้องการใช้แทนชื่อที่แม่แบบนี้กำหนดให้โดยอัตโนมัติ
 • sortkey: ใส่คำสำคัญเพื่อจัดหมวดหมู่แทบการจัดโดยอัตโนมัติ

พารามิเตอร์สำหรับลิงก์ไปที่อื่นในวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

 • portal: ใส่ชื่อสถานีย่อยที่ต้องการให้ลิงก์ไป ถ้ามีหลายอัน ใช้เครื่องหมายทับ (/) คั่น เช่น กฎหมาย/รัฐศาสตร์
 • related_author: ใส่ชื่อผู้สร้างสรรค์ (ผู้แต่ง บรรณาธิการ ฯลฯ) ที่ต้องการให้ลิงก์ไป ถ้ามีหลายคน ใช้เครื่องหมายทับ (/) คั่น เช่น กรมพระยาดำรงราชานุภาพ/สุวรรณี สุคนธา

พารามิเตอร์สำหรับลิงก์ไปที่อื่นนอกนวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

 • wikipedia, commons, commonscat, wikiquote, wikinews, wiktionary, wikibooks, wikiversity, wikispecies, meta, wikilivres, wikivoyage, wikidata: ใส่ชื่อหน้าในโครงการนั้น ๆ ตามที่ต้องการให้ลิงก์ไป เช่น wikipedia=en:Thailand ก็จะแสดงลิงก์ Thailand (ลิงก์ไปหน้า "Thailand" ที่วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ)